NADEŽDA MILENKOVIĆ: Kliknite i saznajte koliko ste odgovorni

07 Jan 2015

Ako ste se i vi polakomili pa naivno pristali da uđete u 2015. godinu, znajte da ćete je konzumirati na sopstvenu odgovornost

Ako ste se i vi polakomili pa naivno pristali da u?ete u 2015. godinu, a sve u veri da je ona pre?ica do onih obe?anih boljih godina, znajte da ?ete je, baš kao one torte sa kragujeva?ke deponije koje su prodavane po pijacama, konzumirati na sopstvenu odgovornost. A kad vam to poru?i premijer li?no, svaka nelagoda koju ose?ate je opravdana.

Doduše, kada je u jednom od svojih mnogobrojnih prednovogodišnjih obra?anja javnosti rekao da ?e klju?na re? u narednoj godini biti Odgovornost, možda ste mogli i da pomislite da ?e se to odnositi na državne službenike uhva?ene u plagiranju i malverzacijama, ali niste više mali pa da verujete u nešto takvo. Naro?ito kad se setite koliko je puta premijer rekao da za sve loše preuzima svu odgovornost na sebe. Pa još kada tome dodamo i da predsednik države uporno tvrdi kako su on i premijer zajedno došli na vlast i kako ?e zajedno sa nje i oti?i, ispada da bi potezanje pitanja odgovornosti jednog strana?kog ministra zna?ilo i lan?anu ostavku ?itavog državnog vrha. Što niko normalan ne bi sebi poželeo.

A kad smo ve? kod dodavanja, dodajte i sve one silne izjave kako nam ne?e biti bolje dok se sami ne potrudimo, pa ?ete se oduzeti od saznanja da se odgovornost za narednu godinu o?ekuje samo od vas. Vi ?ete biti odgovorni što niste motivisani da radite za malu ali neizvesnu zaradu, što vam poslodavac ne upla?uje ni platu ni doprinose i što sve to ne uspevate da isterate na sudu (naro?ito ukoliko je još na snazi ona Malovi?-Homen naredba da se radni sporovi ne rešavaju). Umesto da lepo preuzmete odgovornost na sebe pa pokrenete sopstveni posao za samo sto evra koji bi zbog države mogao da vam propadne ve? za koju hiljadu evra.

A tek ste nagrabusili ako pomislite da vas novoproklamovana parola: ”uzmi stvari u svoje ruke” zapravo sokoli da po?nete štrajk. Resorni ministar ?e takvo preuzimanje odgovornosti odmah proglasiti neodgovornim ponašanjem. A neodgovorno ponašanje je nedopustivo u teškoj godini koja je pred nama (pardon, pred vama). Niste vi ministar pa da smete tako neodgovorno da se ponašate. Niste vi, na primer, ministar vojske pa da vra?ate naziv ”ratno vazduhoplovstvo” samo zato što smatrate da se bez tog ”ratno” ne može razlikovati od civilnog!?

Jer, da ste vi ministar vojske, znali biste da može da se kaže i ”vojno vazduhoplovstvo”, naro?ito u zemlji koja se predstavlja kao vojno neutralna. I koja ?e predsedavati Evropskom organizacijom za bezbednost i saradnju. (Osim ukoliko ministar ne smatra da postoji neki ekstremni razlog za uvo?enje termina ”ratno”? Ne, ne mislim na mogu?i rat nego na mogu?nost da je na twitteru ve? zauzeto ime ”vojnovazduhoplovstvo” pa zato mora da ga preimenuje u ”ratno”.)

Ah, da, umalo da zaboravim: ovaj tekst ste ?itali na sopstvenu odgovornost.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!