NADEŽDA MILENKOVIĆ: Javne funkcije privatnih lica

04 Feb 2013

Kako dakle da znamo da li Dačić, kad peva u javnosti, peva kao premijer ili kao građanin? Njega da pitamo on bi rekao da peva kao slavuj, naravno

Baš kao u onoj pri?i za decu u kojoj de?ak, kad mama ne?e da ga pusti da negde po?e sam, nadureno odbrusi da je on dovoljno veliki, a kad ga ona šalje da nešto uradi, on pla?ljivo objašnjava da je suviše mali, tako se i naši politi?ari, kad im to odgovara, pozivaju na svoju funkciju, štaviše, napad na njih je napad na državu, a kad im to ne odgovara, pozivaju se na ”privatno svojstvo”.

Pa su tako premijer i njegova partija za svoju vanrednu konferenciju za medije najavili temu: izveštavanje medija o premijeru, a onda je premijer, pošto je prvo objasnio da su napadi na njega napadi na ugled njegove funkcije i Vlade, na novinarsko pitanje o kontaktima sa navodnim vo?om narko klana, odgovorio da ga je sretao – ali isklju?ivo privatno!? Na stranu to što javnost nije saznala prirodu tih privatnih susreta, ostaje nerazjašnjeno i kako ta?no premijer, odnosno tada samo ministar policije, prestaje to da bude?

Kada državni funkcioneri prestaju da budu državni funkcioneri i postaju samo gra?ani?

Drugi državni funkcioner, ovoga puta na funkciji predsednika države, prvo je javno, pred kamerama, negodovao što se sastaju hrvatski i srpski premijer, ?ime nije ”ispoštovan” on kao predsednik, ?ak simbol narodnog jedinstva, kako je sebe nazvao, a odmah zatim je Agenciji za spre?avanje sukoba interesa prijavio privatan poklon od privatnog lica. Iz Agencije su odgovorili da ?e istražiti da li je Audi dobio kao predsednik ili kao privatno lice?! Kako se ta?no utvr?uje kada je predsednik države predsednik, a kada to nije?

Da li državni funkcioner prestaje to da bude samo zato što mu je isteklo radno vreme pa on posle pet popodne postaje nefunkcioner? Kravata i odelo ne mogu biti kriterijum jer se mnogima, naro?ito pošto ubrzano razviju bicepse, usladilo da se pojavljuju u tesnim košuljama ili majcama. Kriterijum sigurno nije ni to da li su se u javnosti pojavili bez službene pratnje i bez službenog automobila jer lepo vidimo da nigde, pa ni na proslave ili partijske sastanke ne dolaze bez šofera i pratnje. (Zbog ?ega i posebno ?udi zašto bi uopšte neko predsedniku države, kojeg ?e do kraja mandata voziti u koloni automobila, sada poklonio ikakav, a naro?ito polovan automobil?)

Kako dakle da znamo da li Da?i?, kad peva u javnosti, peva kao premijer ili kao gra?anin? Njega da pitamo on bi rekao da peva kao slavuj, naravno. Kako da znamo da li Nikoli? vozi kao predsednik ili kao gra?anin? I njega da pitamo on bi rekao da vozi kao Fan?o.

I kako onda da se sna?emo? Kad Palma pla?a kauciju optuženom za malverzacije u Kolubari on to radi kao gra?anin; kad neko udari Velju Ili?a on je napao funkcionera, a kad Velja Ili? nekog udari, on je to uradio kao privatno lice; kad Vuk Jeremi? kao funkcioner UN lomi stolove po njujorškim kafi?ima, on je – Srbin…?!

A važno je znati da li je mogu?e da neki državni funkcioner povremeno to baš i nije, kao i kada je državni funkcioner – državni funkcioner, a kada je samo gra?anin. Ako ni zbog ?ega drugog, a ono zbog eventualne tužbe. Ne, ne mislim eventualne tužbe protiv njih, taman posla, na to ne smemo ni da pomišljamo, nego mislim na njihovu tužbu protiv nas. Jer, ako smo uvredili nekog funkcionera, bolje bi nam bilo da možemo da dokažemo kako je on baš u tom trenutku bio samo u svojstvu privatnog lica, ina?e smo nagrabusili. Mada smo možda nagrabusili u svakom slu?aju. Sa tužbom ili bez nje.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!