NADEŽDA MILENKOVIĆ: Čuvarkuće i čuvarvlasti

26 Jun 2017

A za one manje srećne – Novi Sad otvara radno mesto: čuvar kontejnera. Sa radnim zadatkom: zaštita kontejnera od upada. Ne od upadanja u kontejner, već od neovlašćenog vađenja sadržaja

Izgleda da ona re?enica, tada još uvek samo premijera, da u Srbiji ne možete na?i nezaposlenu osobu nije bila neistinita nego – proro?ka. I, za razliku od ve?ine predizbornih i postizbornih obe?anja, jedina koja se ispunjava brže, ja?e, bolje. Pod uslovom, naravno, da ra?unamo samo poslove koje vam vlast obezbe?uje.

Najviše radnih mesta se otvara za – ?uvare. Neka radna mesta su povremena, neka privremena, neka trajna, ali sve to u zbiru daje porast zapošljavanja. Malo po sovjetskom principu (sa po jednim „zaposlenim“ u svakoj zgradi i u svakom hotelskom hodniku), malo po principu nacisti?ke Nema?ke, ali – rast je rast.

U vreme izbora otvaraju se radna mesta za dnevne i no?ne ?uvare plakata i bilborda, koja, za razliku od radnih mesta lepilac i prelepljiva? plakata ili odlazilac na mitinge – umeju da traju i posle izbora jer plakati i bilbordi obi?no ostaju prekovremeno, da ne kažem – preko svake mere.

Posle izbora možete se zaposliti kao ?uvari inauguracionih mitinga sa specijalnim zadatkom da miting o?uvate od onih sa kamerama i diktafonima ili ?uvari fontane, tako?e sa zadatkom da spre?ite ljude sa audio-vizuelnim pomagalima da pri?u.

Ako vam se posre?i možete na?i i mnogo lukrativniji posao ?uvara. ?uvara ?irilice, na primer, ili ?uvara lika i dela vlasti po raznim medijima. Ti poslovi, mada zahtevni, ipak ne zahtevaju neko posebno znanje i pripreme, radno vreme nije odre?eno (ra?una se samo šta je odra?eno) i možete ih završavati i od ku?e – preko interneta ili otvorenim pismima koja se ?itaju na televiziji.

A ako ste imali privilegiju da budete u nedavno osnovanom komitetu za inauguraciju, onda biste možda mogli i da kreirate novo radno mesto i proizvedete sebe u ?uvara tradicije inauguracije. Pa da svakog meseca organizujete proslavu jubileja inauguracije, a slede?e godine i obljetnice svakog od tih jubileja.

A za one manje sre?ne – Novi Sad otvara radno mesto: ?uvar kontejnera. Sa radnim zadatkom: zaštita kontejnera od upada. Ne, ne od upadanja – u kontejner (svako može da se omakne) ve? od upada – iz kontejnera. Ta?nije od „neovlaš?enog“ va?enja „sadržaja“. A pošto je va?enje hrane i sekundarnih sirovina iz kontejnera naprasno postalo krivi?no delo, ?uvari ?e imati ovlaš?enja (mada na to nemaju pravo) da pri?uvaju i „huligane“, kako ih je gradska vlast nazvala, do dolaska policije.

Ako se niste pronašli ni u jednom od ponu?enih radnih mesta i ako ste od svih ovih poslova ipak odabrali da budete ?uvar mentalnog zdravlja, javnog interesa, medijske kulture, ljudskih prava… vi onda baš umete da izaberete zanimanje. U pogrešno vreme.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!