Nacrt bez znanja radne grupe

16 Aug 2011

Vojvođanski sekretar za finansije Jovica Đukić tvrdi da je Bojan Kostreš predao tekst zakona o javnoj svojini bez znanja članova radne grupe

Vojvo?anski sekretar za finansije Jovica ?uki? saopštio je danas da je predsednik Radne grupe za izradu Nacrta zakona o javnoj svojini Bojan Kostreš predao gotov tekst zakona premijeru Mirku Cvetkovi?u bez znanja ?lanova radne grupe.

?uki? je u saopštenju naveo da se radna grupa za izradu tog zakona nije sastajala od polovine maja ove godine.

“Ako je ta?na informacija da je zakonski tekst gotov, nije jasno kako je do izrade ovog zakona moglo do?i bez u?eš?a radne grupe formirane od strane premijera. Tako?e nije jasno, kako je mogao biti završen rad na nacrtu ovog zakona bez znanja i u?eš?a Vlade Vojvodine, kao i bez znanja pokrajinskog premijera (Bojana Pajti?a)”, naveo je ?uki?.

On je ocenio da je Kostreš, koji je šef radne grupe, “osoba nepoznatog zvanja i sasvim skromnog kvantuma znanja”.

“Nisam siguran da on (Kostreš) razlikuje osnovne kategorije pravne materije na kojoj radna grupa treba da radi”, rekao je ?uki?.

Prema njegovim re?ima, izrada Nacrta zakona o javnoj svojini treba da se vrati u institucije sistema, a ?lanovi radne grupe trebalo bi da stru?nim i transparentnim radom uobli?e materiju javne svojine i predaju ga u proceduru nadležnim institucijama.

“U suprotnom, ovaj zakon predstavlja?e samo još jednu propuštenu šansu”, poru?io je ?uki?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!