Nacionalni saveti: Trpimo pritiske

23 Nov 2015

Opasan i nedopustiv oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih, manjinskih i izbornih prava

Koordinacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina upozorila je danas da se svi nacionalni saveti susre?u u svojem radu sa politi?kim i drugim oblicima pritisaka.

Koordinacija je održala sastanak povodom situacije u Nacionalnom savetu slova?ke nacionalne manjine, a njemu su prisustvovali Nacionalni saveti albanske, aškalijske, bunjeva?ke, vlaške, egipatske, ma?arske, romske, rumunske, rusinske, slova?ke, ukrajinske, hrvatske, ?eške, makedonske, bošnja?ke i crnogorske manjine, kao i predstavnici Saveza jevrejskih opština.

U saopštenju koje je potpisala predsednica Koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Ana Tomanova Makanova, navodi se da ta pojava predstavlja opasan i nedopustiv oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih, manjinskih i izbornih prava pripadnika nacionalnih manjina.

Koordinacija je tražila od nadležnih institucija da spre?e i sankcionišu sve pokušaje nedemokratskog pristupa i koriš?enje opasnih metoda zastrašivanja, pretnji i ucena na ?lanove nacionalnih saveta.

U saopštenju se dodaje da Koordinacija zahteva i da se svim nacionalnim savetima obezbede uslovi za njihovo nesmetano delovanje u skladu sa ustavom, doma?im i me?unarodnim pravom, ali i demokratskim i civilizacijskim principima.

Tomanova Makanova, koja je ujedno i predsednica Nacionalnog saveta slova?ke nacionalne manjine, saopštila je nedavno da Srpska napredna stranka (SNS) pokušava da kadrira u tom savetu i pod pritiscima smeni rukovodstvo i na ?elo saveta postavi predsednika stranke Slovaci napred Pavela Surovog.

Surovi je te navode demantovao i pozvao Tomanovu Makanovu da objasni na koji je na?in pre trinaest godina postala predsednica Nacionalnog saveta slova?ke nacinalne manjine, kao i povezanost sa Pokrajinskim odborom Demokratske stranke.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!