Nacionalni savet Mađara s budžetom od 446 miliona

27 Dec 2012

U planu je i osnivanje univerziteta u Subotici

Nacionalni savet Ma?ara u 2013-oj godini raspolaga?e sa 446 milona dinara, tako da ?e budžet za slede?u godinu biti za oko 70 miliona dinara ve?i u odnosu na teku?u godinu – najavio je predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara dr. Tamaš Korhec.

Prema informaciji RTV „Pannon“ iz Subotice, koju prenosi portal „Vajdasag Ma“ (Vojvodina danas) budžetska sredstva su pove?ana zahvaljuju?i donacijama iz Ma?arske. U planovima Nacionalnog saveta Ma?ara su proširivanje broja stipendista studenata, podržavanje programa za pove?anje nataliteta i osnivanje univerziteta u Subotici.

(www.vajma.info) 

Podelite ovu stranicu!