Nacionalni savet Mađara protiv spajanja odeljenja

30 Aug 2011

Predsednik tog tela Tamaš Korhec rekao je da spajanje već odobrenih mađarskih odeljenja sa malim brojem učenika nije prihvatljivo ni sa pedagoškog, ni sa stanovišta pravne sigurnosti

Nacionalni savet Ma?ara protivi se ideji o spajanju ma?arskih odeljenja sa malim brojem ?aka, izjavio je predsednik tog tela Tamaš Korhec.

Korhec je za današnji novosadski “Ma?ar so” rekao da je razo?aran jer je ministar prosvete Žarko Obradovi? obe?ao da više ne?e biti pokušaja spajanja prethodno odobrenih odeljenja.

Nacionalni savet Ma?ara je na ju?erašnjoj sednici ocenio da spajanje ve? odobrenih odeljenja nije prihvatljivo ni sa pedagoškog, ni sa stanovišta pravne sigurnosti.

Savet smatra da je jedino prihvatljivo spajanje odeljenja sa manje od pet u?enika, budu?i da je to opravdano i sa pedagoškog, kao i sa stanovišta ekonomi?nosti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!