Na delu politizacija nacionalnih saveta manjina

04 Aug 2010

Centar za istraživanje etniciteta je kritikovao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ocenio da ono nije pokazalo snagu i volju da postojeće probleme umanji.

Centar za istraživanje etniciteta ocenio je danas da je sukob koji je nastao između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Bošnjačke kulturne zajednice u vezi sa konstituisanjem Bošnjačkog nacionalnog vijeća pokazao da je na delu politizacija saveta nacionalnih manjina.

“Time je samo potvrđena praksa politizacije saveta nacionalnih manjina, a potpuno je izgubljena iz vida uloga koju ova tela treba da imaju u očuvanju nacionalnih identiteta manjinskih zajednica”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da su saveti koncipirani kao tela kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz koja one ostvaruju prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi manjinskih jezika, a ne kao tela političke autonomije.

Ova nevladina organizacija navela je da se kroz nacionalne savete ne ostvaruju prava na političku reprezentaciju, već da treba budu inkluzivni, odnosno da predstavljaju što je moguće širi krug pripadnika nacionalne manjine.

Ocenjuje se da je Zakon o nacionalnim savetima dopustio da političke organizacije nacionalne manjine mogu predlagati izborne liste, čime je “odškrinuo vrata” za dalju politizaciju saveta nacionalnih manjina.

“Ovo su pokazali i održani izbori na kojima su sve kandidatske liste imale svoju partijsko-političku zaleđinu, pri čemu se išlo i izvan okvira Zakona jer su i takozvane većinske partije imale svoje favorite i lobirale u izbornom procesu, čime je kulturna autonomija bačena u drugi plan, a izbori su se pretvorili u političko odmeravanje snaga”, piše u saopštenju.

Centar za istraživanje etniciteta je kritikovao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ocenio da ono nije pokazalo snagu i volju da postojeće probleme umanji.

“Politikanstvom u slučaju konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća,  Ministarstvo je umesto da doprinosi ostvarenju osnovne ideje institucije nacionalnih saveta i da utiče na proces njihove depolitizacije dodatno ušlo u politički marketing i kalkulacije”, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!