Na današnji dan 1992. počeo rat u BiH

06 Apr 2017

Tokom rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je ili nestalo 97.207 ljudi, što je 2,22 odsto od ukupnog broja stanovnika BiH prema popisu iz 1991. godine

I posle 25 godina od medjunarodnog priznanja i proglašenja nezavisnosti, Bosna i Hercegovina je i dalje etni?ki duboko podeljena zemlja, u kojoj nema ni jedinstvenog stava tri konstitutivna naroda o tome kada je 1992. godine zvani?no po?eo rat u BiH.

Na današnji dan, 6. aprila 1992. godine, nezavisnost Bosne i Hercegovine priznale su države tadašnje Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije, a dan kasnije i Sjedinjene Ameri?ke Države.

Bosna i Hercegovina je postala ?lanica Ujedinjenih nacija 22. maja 1992. godine.

Dan medjunarodnog priznanja, 6. april, bošnja?ka strana proglasila je zvani?nim datumom “po?etka agresije na BiH i Sarajevo”, a današnji dan obeležava se i kao Dan grada Sarajeva.

Tri naroda u BiH razli?ito kvalifikuju skoro ?etvorogodišnji oružani sukob u toj zemlji, koji je okon?an potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine.

Za Srbe je neposredan povod rata i prva ratna žrtva bio srpski svat Nikola Gardovi?, kojeg je na Baš?aršiji 1. marta 1992. godine ispred Stare pravoslavne crkve ubio pripadnik “zelenih beretki” i predratni kriminalac Ramiz Delali?.

Tog dana u BiH je održan referendum o nezavisnosti, koji su Srbi uglavnom bojkotovali. Oni su prethodni održali plebiscit o ostanku u tadašnjoj SFRJ.

Srbi su posle ubistva Gardovi?a postavili barikade po Sarajevu, a gradjani Sarajeva su 5. aprila organizovali antiratne proteste, u kojima su ubijene Suada Dilberovi? i Olga Su?i?.

Bošnjaci i Hrvati smatraju da su one prve žrtve rata u BiH.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je ili nestalo 97.207 ljudi, što je 2,22 odsto od ukupnog broja stanovnika BiH prema popisu iz 1991. godine, rezultati su istraživanja sarajevskog Istraživa?ko-dokumentacionog centra (IDC).

Direktor IDC-a Mirsad Toka?a ranije je saopštio da je najviše ubijeno i nestalo Bošnjaka, njih 64.036, potom Srba, 24.905, a da je bilo 7.788 žrtava hrvatske nacionalnosti.

Prema IDC-u, stradalo je 39.684 civila i 57.523 vojnika.

IDC je utvrdio da je najviše ljudi stradalo u podru?ju Podrinja (29.752 žrtve), zatim u regionu Pounja – 14.461 stradalih, a da je u Sarajevu bilo 14.011 žrtava, uklju?uju?i svih deset predratnih sarajevskih opština, koje su kasnije pripale RS ili Federaciji BiH.

I pored ?injenice da su UN proglasile Sarajevo zašti?enom zonom, srpska opsada grada je trajala 1.475 dana, tokom koje je, prema pojedinim izvorima, ubijeno više 11.000 odraslih i više od 1.600 dece, a ispaljeno preko 480.000 projektila.

Bila je to najduža opsada jednog grada posle Drugog svetskog rata.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!