MZ traži od gradonačelnika da spreči izgradnju Dino parka u Novom Sadu

18 Jun 2015

Zaustavite nerazuman i diskriminišući potez

Savet Mesne zajednice Omladinski pokret apelovao je danas na gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a da spre?i izgradnju parka dinosaurusa, koji treba da bude u Željezni?kom parku u tom delu grada i ocenio da je takva namera “nerazumna”, jer ugrožava jedan od ?etiri parka u gradu i dodatno diskriminiše gra?ane.

“U vremenu u kakvom živimo, kada su socijalne razlike unutar društva sve ve?e, kada je mogu?nost izbora sve manja, kada smo svedeni na puko preživljavanje, oduzimanje jednog od retkih vidova i na?ina provo?enja slobodnog vremena, a to je šetnja parkom, za nas je nerazumna”, navodi se u otvorenom pismu Vu?evi?u i ?lanovima Gradskog ve?a.

Ocenjuje se da bi se predvi?enim napla?ivanjem ulaza u park dodatno podelili gra?ani, na one koji sebi i svojoj deci mogu da priušte da plate ulaz i na one koji to ne mogu, a penzionerima koji su svakodnevni posetioci ovog parka, onemogu?io bi se ulaz te bi bili osu?eni da slobodno vreme provode umesto u parku, negde na klupama na vrelom asfaltu.

“Mi vas molimo da svojim uticajem pomognete da se sa?uva park, kao javno dobro svih Novosa?ana, u onom obliku kakvog ga poznajemo u proteklih 50 godina. Postoji i objektivna zabrinutost gra?ana ovog dela grada za problem parkiranja, koji i ina?e postoji, a koji bi još više bio izražen dolaskom 150.000 turista, kako to predvi?aju u JKP Gradsko zelenilo”, navodi se u pismu.

Savet te MZ je predložio da se na?e nova, pogodnija lokacija za izgradnju „Dino parka“, po uzoru na Petrolend u Ba?kom Petrovcu ili Akva park u Jagodini.

“Grad Novi Sad je u bivšoj SFRJ bio poznat kao jedan od najzelenijih gradova. U proteklih 25 godina intezivnom gradnjom, izgubio je mnogo zelenih površina. Park pored željezni?ke stanice je jedna od ?etiri zelene oaze unutar grada”, navodi se u pismu.

Namera Gradskog zelenila je da ogradi dve tre?ine parka i da napla?uje ulaz, kako bi ostvarivali profit zajedno sa jednom privatnom firmom iz Beograda. Posle ogra?ivanja, površina parka bi se svela na mali deo u okolini obližnje benzinske pumpe.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!