Muzej u Aušvicu osudio poljski plakat ‘Reparacije oslobađaju’

14 Aug 2017

Plakat koji se pojavio na ulicama Varšave, istovremeno uvodni kadar priloga TV Republika o nemačkim reparacijama, izazvao je skandal i ogorčenje među Poljacima i nebirane komentare na internetu da provladinoj privatnoj televiziji više ništa nije sveto

Muzej bivšeg nacisti?kog koncentracionog logora Aušivc-Birkenau osudio je kao primitivnu manipulaciju novi plakat i grafiku provladine poljske privatne televizije TV Republika koja parafrazira napis s kapije u Aušvicu “Rad osloba?a” u “Reparacije osloba?aju”.

TV Republika je u svom programu plakatom htela da podrži obnovljene zahteve poljske vladaju?e stranke Pravo i Pravda i njenog lidera Jaroslava Ka?injskog da Nema?ka isplati Poljskoj milijarde evra ratnih reparacija, jer navodno Poljska nije bila potpuno suverena kada ih se 1953. godine, kao sovjetski satelit odricala.

Televizija je u prilogu pokazala napis, vizualno stilizovan i tipom pisma potpuno kao cini?ni nacisti?ki napis na koncentracionim logorima “Arbeit macht frei”, promenjen u “Reparationen machen frei”.

“Primitivne manipulacije bolnim simbolima svedo?e samo o moralnom nivou autora i njihovom poznavanju istorije”, reagovao je danas Muzej logora Aušvicu, najve?eg logora smrti koji su Hitlerovi nacisti podigli na teritoriji okupirane Poljske i tokom Drugog svetskog rata pobili u njemu, u gasnim komara najmanje 1,1 miliona ljudi, mahom Jevreja.

Na plakatu je dole ispisano i “Reda mora biti” (Ordnung must sein).

Plakat koji se pojavio na ulicama Varšave, istovremeno uvodni kadar priloga TV Republika o nema?kim reparacijama, izazvao je skandal i ogor?enje me?u Poljacima i nebirane komentare na internetu da provladinoj privatnoj televiziji više ništa nije sveto, kada je mogla da posegne za jednim od simbola najve?eg stratišta Jevreja u Evropi, prenosi Beta.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!