Muzej dočekao jubilej zatvorenih vrata

02 Feb 2013

Grupa Sarajlija obilježila 125. godišnjicu Zemaljskog muzeja paljenjem svijeća ispred zatvorenih vrata institucije

Simboli?nim polaganjem cvije?a na vrata Zemaljskog muzeja i paljenjem svije?a na stepenicama ispred muzeja, grupa gra?ana Sarajeva obilježila je 125. godišnjicu muzeja koji svjedo?i o bogatom kulturno-historijskom naslije?u države Bosne i Hercegovine.

Godišnjicu kojom bi se mogle ponositi najve?e muzejske institucije u svijetu Zemaljski muzej u Sarajevu do?ekao je zaklju?anih vrata, jer ga je menadžment Muzeja prije ?etiri mjeseca odlu?io zatvoriti, pravdaju?i tu odluku teškom finansijskom situacijom i nemogu?noš?u održavanja minimalnih funkcija.

“Sa 125 ruža i 125 dodira kvake danas smo obilježili 125 godina postojanja Zemaljskog muzeja. Ipak, danas trebamo slaviti, jer se unutra nalaze veoma vrijedni eksponati. Naša zemlja treba preokrenuti stvari tako što ?e vratiti 68 radnika Muzeja na posao i uspostaviti ravnotežu izme?u onoga što je interes gra?ana i razvoja ove zemlje na pravi na?in”, kazao je jedan od inicijatora okupljanja Sarajlija ispred Zemaljskog muzeja, direktor Festivala Sarajevo – Sarajevska zima Ibrahim Spahi?, i dodao da je Zemaljski muzej pod zaštitom gra?ana i “ljudi koji stvaraju”.

‘Tužan dan’

Na?elnica odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Lebiba Džeko zahvalila je svim gra?anima koji su došli kako bi obilježili 125. godišnjicu.

“Ovo je danas trebao biti radostan dan za Zemaljski muzej. Ipak, ovo je tužan dan koji danas obilježavamo. Naša je želja bila da vas primimo u botani?kom vrtu i da istinski proslavimo ovaj dan. Nadam se da ?emo uskoro biti u prilici da obilježimo to na pravi na?in”, rekla je Džeko.

Na obilježavanje godišnjice Zemaljskog muzeja došli su i u?enici osnovnih i srednjih škola u Sarajevu.

Gimnazijalac Halid Musi? izrazio je nezadovoljstvo time što je Zemaljski muzej zatvoren.

“Poslije rata sve je otišlo u propast. Treba sve iz temelja mijenjati, prvo vlast. Ne brinu se za narod, ni šta ?e se sa njima desiti. Došao sam da se izborim da muzej opet bude otvoren”, istakao je Musi?.

Neprocjenjiva vrijednost

Na obilježavanju 125. godišnjice Zemajskog muzeja okupljenim gra?anima pridružio se penzionirani general Armije Bosne i Hercegovine i osniva? udruženja Obrazovanje gradi BiH Jovan Divjak.

“O?ekivao sam da ne?u mo?i do?i do muzeja, mislio sam da ?e ovde biti puno sarajevske dece, da je neki ministar predložio da se dovedu deca. Ovaj dragulj kojeg nema na Balkanu poseduje takve eksponate kojih nema nigde u Evropi. Pozdravljam ministre koji nisu došli danas, jer oni bi trebali iskoristiti svoje ideje o tome da Zemaljski muzej bude na prvom mestu interesa svih nivoa vlasti”, kazao je Divjak.

Zemaljski muzej u Sarajevu najstarija je moderna kulturna ustanova u Bosni i Hercegovini, osnovana 1888. godine.

Ima status nacionalne galerije, sa zbirkama neprocjenjive vrijednosti, koje svjedo?e o kulturnom, civilizacijskom i svakom drugom razvoju tokom bh. historije.

Nakon rata, brigu o Zemaljskom muzeju nikad zvani?no nije preuzela država Bosna i Hercegovina. Muzej je zatvoren 4. oktobra 2012. godine.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!