Multikulti na tanjiru

17 Feb 2013

Odakle dolazi hrana? Kod svežih namirnica kao što su jaja ili paprika, zemlja porekla je navedena na etiketama. Međutim, kod gotovih proizvoda koji imaju i po 30 sastojaka, nije lako utvrditi njihovo poreklo

Otkako je postalo poznato da je u brojnim evropskim zemljama, umesto gove?eg, konjsko meso završilo na tanjiru, nadležni su u potrazi za odgovornima.

Sredinom januara otkriven je prvi slu?aj, i od tada se potraga za prevarantima odvija veoma sporo. Pod sumnjom su supermarketi u Irskoj, jedna francuska firma koja kupuje na Kipru i jedna hladnja?a na severu Nema?ke – tragovi vode po celoj Evropi. Meso navodno dolazi iz Rumunije, navodno jer ne postoje smernice u EU koje propisuju ozna?avanje mesnih prera?evina. “Mi moramo na primer da dokumentujemo od koga smo dobili robu i kome je isporu?ujemo,” kaže Rene Soldner, šef stru?nog odeljenja u jednom velikom logisti?kom preduze?u u Nema?koj.

„Propisi za obeležavanje nisu dovoljni“

Ukoliko se paleta sa zapakovanim proizvodima kao što su kartoni mleka ili sira, isporu?uje u druge zemlje, onda ova firma radi sa lokalnim partnerima u mestu gde se proizvodi isporu?uju. Odakle ta?no poti?u odre?eni proizvodi ne moraju obavezno da znaju ni preprodavci. “Propisi za obeležavanje proizvoda su nedovoljni,” kaže Frank Vaskov iz Centrale za zaštitu potroša?a u Severnoj Rajni Vestfaliji.

Zaraza govedinom 90-tih godina dovela je do toga da su uvedena pravila kada je re? o gove?em mesu tako da je bilo jasno odakle roba poti?e. Ali ovi propisi važe samo za neprera?eno meso. “Ukoliko se meso samo posoli ili se u bilo kojoj formi prera?uje onda pravila o ozna?avanju više ne važe,” kaže Vaskov. Još nepreglednije je poreklo proizvoda sa mnoštvom sastojaka kao što su lazanje, pica ili jogurt.

Multikulti jogurt

Još 90-ih godina je Štefani Bege sa Instituta u Vupertalu istraživala odakle poti?u pojedini sastojci jogurta od jagoda. Došla je do saznanja da bakterije poti?u iz severne Nema?ke, a prera?ivane su na jugu zemlje zajedno sa jagodama sa poljskih plantaža i sastojcima iz Holandije. A jedno preduze?e iz Diseldorfa je bilo zaduženo za stavljanje deklaracije na ?aše koje dolaze iz Bavarske.

Niski troškovi

Niski troškovi transporta dovode preduze?a u iskušenje da životne namirnice proizvode što je mogu?e jeftinije – bez obzira gde. Borci za zaštitu životne sredine neprestano ukazuju na ovaj problem. Tako su sve neverovatniji putevi kojima moraju da pro?u odre?eni proizvodi da bi došli do potroša?a. Pre nekoliko godina je otkriveno da nema?ka preduze?a šalju svoje rakove na dalek put od 5000 kilometara do Maroka i natrag. Radnici u Maroku su za nekoliko evra ?istili rakove i slali ih kao gotov proizvod u pravcu Severnog mora.

(Julia Manke/Zorica Ili?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!