MTI: Raspala se Mađarska koalicija

27 Sep 2008

Posle manje od godinu dana nakon formiranja, raspala se Ma?arska koalicija koju ?ine vojvo?anske ma?arske stranke …

Posle manje od godinu dana nakon formiranja, raspala se Ma?arska koalicija koju ?ine vojvo?anske ma?arske stranke – konsatutuje se u analizi ma?arske agencije MTI.
Da je koalicija prestala da postoji, doduše, još nije niko izgovorio, ali iz izjava njenih vode?ih politi?ara nedvosmisleno proisti?e da se koalicija koju ?ine Savez vojvo?anskih Ma?ara, Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara i Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara – pokazala beskorisnom – navodi komentator agencije. Podse?a, naime, na predistoriju ovog okupljanja koje je isprva krenulo kao okupljanje ?etiri stranke, ali je zbog izostanka Gra?anskog saveza Ma?ara postala trostrana?ka, a stvorena u nadi da ?e ma?arske stranke mo?i da postignu bolji rezultat na izborima ukoliko se udruže. Kao što se na ovogodišnjim izborima na razli?itim nivoima pokazalo – to je iluzija i okupljanje SVM-a, kao jedine merodavne vojvo?anske ma?arske politi?ke snage i patuljastih stranaka sa zanemarljivim brojem sledbenika, ali glasnih u predstavljanju kao politi?kih ?inilaca – nema pravog rezultata – konstatuje u analizi MTI.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!