Mreža za restituciju: Obeštećenje moguće vraćanjem zemljišta u državnoj svojini

07 Sep 2017

"Nepopisana državna imovina omogućava ekstremno bogaćenje pojedinaca"

Mreža za restituciju Srbije danas je najavila da će tražiti izmene Zakona o restituciji kako bi bivši vlasnici umesto novcem bili obeštećeni vraćanjem poljoprivrednog i građevinskog zemljišta koje je u državnoj svojini.

“Podaci Agencije za restituciju o količinama potraživane imovine, nesumnjivo ukazuju da se potražuje samo mali deo nekada oduzete imovine, i da građani zajedno sa crkvama i verskim zajednicama, potražuju samo mali deo današnje nepopisane državne svojine”, navodi se u saopštenju Mreže za restituciju.

Po podacima tog udruženja šumskog zemljišta država ima 1.000 puta više, poljoprivrednog najmanje 10 puta više a građevinskog 30 puta više od onoga što svi bivši vlasnici oduzete imovine potražuju.

“Ova nepopisana državna imovina, čiji se delić potražuje, i danas je izvor vasionskih prihoda pojedinih socijalističkih direktora, koji su sebe nazvali ‘privrednicima’, i nezaobilaznih korumpiranih pojedinaca u vlasti koji im omogućavaju ekstremna bogaćenja”, istakla je Mreža za restituciju.

Ukazano je da “budžetski fond za restituciju koji na papiru postoji godinama, nema sredstava za bilo kakve isplate a dodatna izdvajanja i povećanje javnog duga zbog restitucije je apsolutno neprihvatljivo za interese građana Srbije, same države i potražioce”.

“U vreme dok pojedinci velikodušno nude ‘mladim bračnim parovima’ 50 hektara plus 10.000 do 300.000 evra na poklon od države, ne može postojati ni jedan razlog da se 50 hektara ne vrati porodicama koje potražuju imovinu i tako neće biti potrošen ni jedan evro iz budžeta Srbije u postupku restitucije”, ocenila je Mreža za restituciju.

Novčano obeštećenje bivših vlasnika oduzete imovine prema Zakonu o restitutuciji trebalo bi da počne od 2018. godine obveznicama sa rokom dospeća od 12 godina i za te namene su opredeljene dve milijarde evra.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!