MP i DZVM: Pastor upravnim i sudskim postupcima sprečava pojavljivanje alternative

26 Mar 2016

Opštinska izborna u Bečeju nakon žalbe SVM poništila svoju prvobitnu odluku o proglašenju liste

Ma?arski pokret (MP) i Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM/VMDK) saopštili su da je Opštinska izborna komisija u Be?eju nakon žalbe Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) poništila svoju prvobitnu odluku o proglašenju liste “Ma?arski pokret – za promene! – Dr Tamaš Korhec – DZVM”.

Saopštenje, koje prenosi “Vajdašag ma”, su potpisali dr Tamaš Korhec, koji predvodi listu i Aron ?onka, predsednik DZVM. MP i DZVM tvrde da je ovo posledica toga što je “beogradska, centralna izborna komisija naredila be?ejskoj izbornoj komisiji da tako postupi”.

U saopštenju se izme?u ostalog navodi da je “SVM, po svemu sude?i, pribegao sredstvima koje je koristila Socijalisti?ka partija Srbije predvo?ena Slobodanom Miloševi?em”. Naglašava se da nijedan vojvo?anski politi?ki lider od uvo?enja višepartijskog sistema nije koristio ovako nepoštena sredstva. “Ištvan Pastor se boji i nesiguran je. Zato ho?e da poništi sve liste u ?ijem nazivu stoji Ma?arski pokret” – tvrde MP i DZVM.

U saopštenju se naglašava da Pastor nema podršku ve?ine Ma?ara i da više ne veruje da bi na demokratskim izborima mogao da sa?uva apsolutnu vlast. Cilj mu je da po svaku cenu spre?i da ljudi imaju izbor izme?u SVM-a i ma?arske politi?ke alternative.

MP saopštava da se obratio Upravnom sudu i da je inicirao sastanak sa šefom posmatra?ke misije OEBS-a.

U saopštenju se navodi i da je be?ejska izborna komisija listu “Ma?arski pokret – za promene! – Dr Tamaš Korhec – DZVM” proglasila 22. marta i to sa 13 glasova za i tri (sve SVM-ovci) protiv. Zatim je SVM uložio prigovor na to što u nazivu liste postoji pojam “Ma?arski pokret”. Ju?e popodne je opštinska izborna komisija sa 11 glasova za (od 16) promenila svoj pre?ašnji stav – navode MP i DZVM, podse?aju?i na to da i u nazivima lista DS i SDS-LDP-LSV na republi?kim izborima postoje uzastopne re?i koje se podudaraju sa nazivima civilnih organizacija koje su registrovane u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!