Morima pluta 269 hiljada tona plastičnog otpada

12 Dec 2014

U do sada najobimnijem istraživanju zagađenja okeana, naučnici su izveli 24 brodske ekspedicije istražujući sve okeane

Na površini mora, širom sveta, nalazi se oko 269 hiljada tona plasti?nog otpada – upozoravaju nau?nici, koji su se bavili eko stanjem okeana.

Vre?ice za kupovinu, flaše, igra?ke, ?etkice za zube, kante, obu?a, kišobrani i mnoge druge stvari na?injene od plastike i sli?nih materijala plutaju okeanima i ugrožavaju morski život.

U do sada najobimnijem istraživanju zaga?enja okeana, nau?nici su izveli 24 brodske ekspedicije istražuju?i sve okeane. Radi se, prakti?no, o “novom kontinentu” na?injenom od plati?nog otpada.

Markus Eriksen, jedan od direktora instituta u Los An?elesu, kaže da “na površini okeana ima svega – to je kao velika samoposluga”.

Stru?njaci su zadnjih godina više puta upozoravali da plasti?ni otpad ugrožava brojne životinjske vrste, me?u kojima su i morske ptice i sisavci, kao i sva druga živa bi?a koja zavise od ravnoteže okeanskog eko-sistema.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!