Modest Dulić novi gradonačelnik Subotice

10 Jul 2012

Nova predsednica gradske skupštine je Marija Kern Šoja iz Saveza vojvođanskih Mađara

Izborom gradona?elnika, gradskog ve?a, predsednice skupštine i drugih skupštinskih organa, Subotica je danas dobila novu gradsku vlast koju ?e sa gradona?elni?ke funcije voditi Modest Duli? iz Demokratske stranke.

Za zamenika gradona?elnika izabran je Blaško Stanti?, a uz njega i gradona?elnika novo gradsko ve?e ?ini?e i Nemanja Simovi? i Atila ?engeri iz DS, zatim Marta Dobo, Oto Buš i Šime Ostrogonac iz Saveza vojvo?anskih Ma?ara, Dragi Vu?inovi? iz Demokratske stranke Srbije, Miloš Nikoli? iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, Vjekoslav Ostrogonac iz Liberalno-demokratske partije i Etela Jerinki? iz Socijalisti?ke partije Srbije.

Nova predsednica gradske skupštine je Marija Kern Šoja iz Saveza vojvo?anskih Ma?ara, koja je izabrana na ovu funkciju pošto je Slavko Para? podneo ostavku.

Novi gradona?elnik Subotice Modest Duli? je rekao da ?e nova gradska vlast nastaviti ono što je prethodna zapo?ela, a da ?e fokus nove administracije biti privla?enje stranih grinfild investicija.

“Bi?emo aktivniji kada je re? o o?uvanju postoje?ih radnih mesta, unapredi?emo i infrastrukturu, a jedan od najbitnijih poslova ?e svakako biti vra?anje nekadašnjeg izgleda centru grada. Uspeh ove administracije bi?e svakako meren i po rezultatima koje ?emo ostvariti na završetku zgrade Narodnog pozorišta”, rekao je Duli?.

On je na novinarsko pitanje zašto se DS na kraju opredelila za njega kao kandidata za gradona?elnika, a ne za neko od druga dva imena koja su bila u opticaju – Olivera Duli?a ili Nemanju Komazeca rekao da je Oliver Duli? bio najozbiljniji kandidat, ali da se opredelio da deli sudbinu kolega iz Vlade Srbije i bude narodni poslanik.

“Nakon razgovora sa predsednikom stranke Borisom Tadi?em, Oliver Duli? je odlu?io da bude opozicioni narodni poslanik, dok ?e Nemanja Komazec svakako biti u timu koji ?e voditi grad u naredne ?etiri godine”, rekao je Modest Duli?.

Bivši gradona?elnik Saša Vu?ini? zahvalio je na podršci koju je imao u prethodnom mandatu i rekao da je ponosan na postignute rezultate, a najviše na stavljanje Subotice na mapu najpoželjnih mesta za investiranje u Srbiji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!