Modernizacija Rafinerije u Pančevu

21 Jun 2010

U Rafineriji nafte Pančevo počela je modernizacija i izgradnja postrojenja za proizvodnju goriva, u koju će Naftna industrija Srbije uložiti 467 miliona evra

U Rafineriji nafte Pan?evo po?ela je modernizacija i izgradnja postrojenja za proizvodnju goriva, u koju ?e Naftna industrija Srbije uložiti 467 miliona evra.
Ministar energetike Srbije Petar Škundri? kazao je na po?etku radova da ?e 397 miliona evra biti uloženo u kompleks za hidrokreking i hidroobradu.
70 miliona evra biti uloženo u postrojenje za proizvodnju vodonika. “Postrojenje bi trebalo da bude završeno u tre?em tromese?ju 2012. godine”, kazao je on.
Modernizacija pan?ava?ke rafinerije, istakao je Škundri?, omogu?i?e pove?anje prerade nafte u Pan?evu na 4,8 miliona tona godišnje i da NIS u potpunosti pre?e na proizvodnju motornih benzina i evrodizela 5 po evropskim ekološkim standardima.
Škundri? je kazao i da ?e savremen sistem pre?iš?avanja u novom postrojenju u Rafineriji u Pan?evu omogu?iti smanjenje zaga?enja pri preradi nafte.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!