Mnogo skupo, ali se isplati

29 Sep 2008

Klini?ki

Klini?ki centar Vojvodine prvi po?eo da ugra?uje aparate gluvima

Nažalost, ne mogu svi ljudi da ?uju muziku, govor drugih ili uživaju u cvrkutu ptica. Drugi ?uju, ali uživanje nije potpuno jer ne mogu razaznati sve frekvencije.

Takvima naj?eš?e pomažu razni slušni aparati, koji samo poja?avaju spoljne nadražaje i omogu?avaju da bolje ?uju zvukove koje njihovo uvo ne može da oseti. Ali, potpuno gluvim osobama, me?u kojima su i deca, ni slušni aparat ne može pomo?i. Poslednjih desetak godina u svetu se koriste kohlearni implantati, ili vešta?ko unutrašnje uvo, koji se s pravom može nazvati tehnološkim ?udom. Na Klinici za uvo, grlo i nos Klini?kog centra Vojvodine 2002. prvi put u Srbiji ugra?en je ovakav implantat. Tek posle su to po?eli da rade centri u Beogradu i Nišu.

Uvo ima spoljašnji, srednji i unutrašnji deo. Spoljni i srednji deo služe da prenose zvuk do unutrašnjeg, gde su receptori za sluh. Najve?i broj gluvo?a kod dece je uzrokovan ošte?enjima tih receptora.
– Do sad smo ugradili 57 implantata, a ove godine ?emo još osam – kaže upravnik Klinike za ORL prof. dr Dragan Dankuc. – Cena je oko 14.000 evra i 2005. pacijenti su ih sami kupovali. Ali naredne godine Ministarstvo zdravlja je odobrilo novac za njihovu kupovinu, pa smo uradili 20 ovakvih zahvata. Srbija godišnje izdvaja novac za 24 vešta?ka unutrašnja uva, od toga deset za KCV. Ovi implantati su poslednjih desetak godina znatno usavršeni. Na po?etku smo imali jednokanalne, a sad višekanalne, koji omogu?avaju još bolji sluh.

Kohlearni implantat omogu?ava prijem zvuka direktnom elektri?nom stimulacijom slušnog nerva, a pomo?u aparata koji se hirurški ugra?uju iza ušne školjke. Ovaj implantat pomaže deci koja su ro?ena gluva ili izgubila sluh u prvim mesecima života, kao i odraslima koji su ostali bez sluha posle nau?enog govora. Najbolji rezultati postižu se kad se aparat ugradi sasvim maloj deci. Pre operacije potrebna je opsežna dijagnostika, da se utvrdi da li aparat može pomo?i, a posle zahvata dete se uklju?uje u proces rehabilitacije, koji zahteva timski rad stru?njaka i roditelja.

– Jeste cena implantata visoka, ali je rezultati opravdavaju. Potpuno gluvoj deci omogu?ava dobar kontakt sa zvukovima okoline i uklju?ivanje u svakodnevni život – kaže dr Dankuc.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!