Mladi u Srbiji iz protesta protiv EU

16 Aug 2017

Mladi u Srbiji sve manje su za članstvo u Evropskoj uniji, što se delom može tumačiti i kao njihov protest zbog odnosa vlasti prema evrointegracijama, ali i ponašanja EU

Mladi u Srbiji sve manje su za ?lanstvo u Evropskoj uniji (EU), što se delom može tuma?iti i kao njihov protest zbog odnosa vlasti prema evrointegracijama, ali i ponašanja EU, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa (RSE). Jedno od poslednjih istraživanja pokazalo je da samo ?etvrtina ispitanih pozitivno gleda na Evropsku uniju, dok ukupno 42 odsto podržava evrointegracije Srbije.

“Nisam za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Prvo bi trebalo da se sredi situacija ovde, da budemo fina, lepa i kulturna država, bez korupcije, da svako radi svoj posao, da se poštuje zakon, pa onda kao kulturica ljudi da u?emo u EU,” rekla je za RSE vaspita?ica iz Beograda Ivana Mani?.

Petar Milovanovi?, student istorije, nije siguran šta je najbolje.

“Iskreno, nemam baš neko mišljenje o tome. Zato što Evropska unija polako propada. Dok mi u?emo u EU ona ?e se odavno ugasiti. Možda bi se kod nas pove?ao standard, ali Srbi nikada nisu bili sposobni za to. ?isto sumnjam da mi to uopšte ho?emo”, navodi Milovanovi?.

Neodlu?nost dominira u odgovorima mladih na pitanje da li je ulazak u Evropsku uniju najbolja opcija za Srbiju, izme?u ostalog jer mnogi od njih nisu sigurni da li ?e EU uopšte opstati.

Boban Stojanovi?, istraživa? Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) i saradnik na beogradskom Fakultetu politi?kih nauka, kaže za RSE da paradoksalno izgleda da bi, uprkos padu poverenja u EU, skoro polovina mladih živela u Zapadnoj Evropi.

“Neka vrsta standarda koji postoje u tim zemljama su o?igledan motiv. Sa druge strane, nepoverenje je o?igledna posledica sporog puta i me?usobnog odnosa EU i Srbije. Tu bih, pre svega, stavio poentu na usporenost evrointegracija i pitanje kada ?emo mi uopšte i postati ?lanica”, kaže Stojanovi?.

Za jedan broj mladih, u paketu razloga za odbijanje evrointegracija, ideološke je prirode jer neki od njih smatraju boljom prorusku perspektivu. Oni doduše nisu u ve?ini, pokazalo je istraživanje KOMS, dok mlade koji bi u EU najviše brine politi?ka situacija u evropskoj zajednici.

Važan uzrok evroskepticizma je razo?aranje sporoš?u evrointegracija Srbije, a neki od njih su je opisali puževom brzinom.

Srbijanka Turajli?, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, rekla je za RSE da evroskepticizam predstavlja i bunt mladih.

“Rekla bih da je to izraz njihovog protesta spram onoga kako se trenutno Evropska unija reprezentuje u ovoj zemlji. Mladi su apsolutno svesni apsolutne neslobode medija, nedemokratskog sistema u kom žive i potpunog nepostojanja institucija. Mladi vide na?in na koji se desilo rušenje u Savamali i vide kako se ne rešava taj slu?aj. A iz Evropske unije im stalno stiže poruka kako Srbija super dobro napreduje. I onda oni po?inju potpuno razumno da misle – pa ako je to Evropska unija onda nam to ne treba”, ocenjuje Turajli?.

“Da li bi se u Srbiji živelo bolje kada bi ušla u Evropsku uniju?” pitanje je na koje je sa “da” odgovorilo tek 25 odsto mladih, da bi ostalo isto misli tre?ina, dok 17 odsto smatra da bi se živelo gore.

Vladimir Ili?, nezaposleni menadžer iz Beograda, veruje da bi mu tamo bilo bolje.

“Da, zbog ve?e ure?enosti. A plata… Plata do?e sama. To nema veze sa Evropskom unijom. I u EU se plate razlikuju od zemlje do zemlje. Tako da, to manje-više”, re?i su Ili?a.

Srednjoškolka An?ela Vukadinovi? još nije opredeljena po pitanju EU.

“Ne znam, odgovor je ne znam. Pitanje je da li to može da nam naškodi u prijateljstvu sa Rusijom. Možda je ova trenutna situacija okej, da budemo dobri sa obe strane”, navodi Vukadinovi?.

Generalno, ?ini se da je pitanje ?lanstva u EU pogrešno iskomunicirano prema mladima, sa nadležnih instanci govori se uskostru?no, u brojevima i poglavljima… Pa je tako zabeleženo i da je više od ?etrvtine mladih odgovorilo da ne zna da li ih tamo ?eka bolji život i da li podržavaju evrointegracije Srbije.

“Nigde se mladima EU ne predstavlja kao neka njihova šansa. Nisu upoznati sa tim šta bi za mlade zna?ilo da, na primer, Srbija sutra u?e u Evropsku uniju”, kaže Boban Stojanovi?.

Kao evrorealiste sebe trenutno vidi 60 odsto mladih u Srbiji, 18 odsto su evroskeptici, dok je evroentuzijasta tek 10 odsto.

Profesorka Srbijanka Turajli? zaklju?uje da je u sadašnjim uslovima teško o?ekivati porast poverenja u Evropu.

“To ?e da se promeni onog momenta kada svi zaista ponovo otvorimo pri?u o tome šta su evropske vrednosti. I kada zapravo prestanemo da se pretvaramo da idemo ka Evropi, a ne idemo nigde”, dodaje Turajli?.

Interesantno je i da, što su stariji, opada poverenje mladih u demokratiju. Tre?ina smatra da to nije najbolji oblik vladavine, dok je ?ak 39 odsto mladih podržalo opciju jakog vo?e kog narod sledi.

(Zoran Glavonji?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!