Mladi masovno napuštaju BiH

28 Aug 2016

Prema podacima nevladinog sektora, u prošloj godini 80.000 ljudi napustilo je BiH, a državu o tome nije briga

Prema podacima nevladinog sektora, u prošloj godini blizu 80.000 ljudi napustilo je BiH. Glavni razlog je nezaposlenost, i situacija u kojoj ne vide perspektivu. Država nema strategiju kako da zaustavi odlazak ljudi, pa sa kartom u jednom pravcu sve više odlaze mladi.

Aida i Neira broje posljednje dane u Sarajevu. U zemlji u kojoj su ro?ene, kažu, nema perspektive, pa su zaposlenje potražile i dobile u Njema?koj. Aidi nije važno što ?e napustiti posao na Univerzitetsko-klini?kom centru, Neira je ionako nezaposlena.

“Ja ve? imam sina koji ima sedamnaest godina, za kojeg ne vidim nikakvu privilegiju u daljem životu. Bez obzira na školovanje, na to koliko je on uspješan. Ovdje se boduju isklju?ivo oni koji imaju dobru zale?inu. I to je ono što je mene ponukalo da im probam pružiti makar neku šansu za nešto bolje”, rekla je Aida Kreštalica, medicinska sestra.

„Ja ne tražim ništa posebno. Bilo kakav posao, ne biram. Pa nisam bila u situaciji ni to. Rekla sam, ?istit ?u Ferhadiju, mene to nije sramota. Da mi pošteno neko plati, radit ?u 15 sati dnevno, ni to nije problem, a ne da radim 15 sati i da mi neko kaže – ne znam ho?u li ti dati platu”, navodi Neira Gegaj, medicinska sestra.

Posrednici izme?u bosanskohercegova?ke radne snage i zdravstvenih ustanova u Njema?koj svakodnevno prime mnoštvo zahtjeva.

“Dosta kandidata koji imaju stalni radni odnos ovdje, žele da napuste iz razloga što imaju familije, i perspektivu za svoju djecu vide u inostranstvu, a ne ovdje”, kazala je Zinaida Kadi?, posrednica u zapošljavanju.

Veliki broj želi napustiti BiH

Službeni podaci o odlascima iz BiH ne postoje, a prema istraživanju Instituta za razvoj mladih “Kult”, od rata do danas je 150.000 gra?ana u dobi izme?u 15 i 30 godina napustilo zemlju. Rije? je o mladima koji nisu politi?ki aktivni, s visokom i srednjom stru?nom spremom. ?etiri od pet mladih bi otišlo, kad bi imali priliku.

Kriv je sistem, odlu?ni su u Institutu za razvoj mladih Kult. Podsje?aju da entitet Federacija i Br?ko Distrikt nemaju ni strateške dokumente za mlade, da država ne prati tokove Evropske unije, da tržište rada i ono što nudi obrazovni sistem nisu uskla?eni.

„Evo i za vrijeme lokalnih izbora, i mladi ljudi na lokalu, i politi?ari na lokalu, trebali bi se zapitati koliko je mladih ljudi iz njihovih pojedina?nih gradova otišlo, koliko ih je spremno oti?i i zašto odlaze. I nije upitanju zadržavanje mladih ljudi u BiH po svaku cijenu, nego stvaranje ambijenta u kojem mladi žele ostati i napraviti ambijent bolji za vlastiti život i budu?nost ove zemlje”, rekla je Katarina Vu?kovi?, Institut za razvoj mladih Kult.

Na državnom nivou ne postoji nijedna institucija kojoj su u fokusu mladi ili pitanje odlaska. Svi pokušaji da u nekom od ministarstava na?emo sagovornika, završili su odgovorom – nije u našoj nadležnosti.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!