Mladi iz Belgije i Francuske u Futogu

18 Aug 2017

Ideja ovog internacionalnog projekta je da podstakne bolje razumevanje među mladima, koristeći razne aktivnosti od pozorišnih i kreativnih radionica, do cirkuskih, muzičkih i sportskih aktivnosti

U Futogu se od 18. do 27. avgusta održava me?unarodni kamp mladih “Interkultura kroz sport, pozorište i društvene igre” koji organizuje Centar za multikulturalnu saradnju “Žil Vern”. U U?eni?kom domu u Futogu boravi?e mladi iz Belgije i Francuske, iz organizacija “Miroir Vagabond” i “D Ecouves verte”.

Organizatori navode da je ideja ovog internacionalnog projekta da podstakne bolje razumevanje me?u mladima, koriste?i razne aktivnosti od pozorišnih i kreativnih radionica, do cirkuskih, muzi?kih i sportskih aktivnosti.

Pored toga, pokuša?e da gostima što više približe kulturu i obi?aje, i do?araju Novi Sad i njegovu okolinu. Izme?u ostalog, 45 gostiju iz inostranstva poseti?e Sremske Karlovce, Stražilovo, Petrovaradinsku tvr?avu, centar Novog Sada i Štrand.

Završetak projekta bi?e obeležen performansom 26. avgusta u Poljoprivrednoj školi u Futogu. Ovaj program podržala je Tempus fondacija, kao predstavnik Nacionalne agencije Srbije za projekte EU i za program Erasmus + dela za mlade.

(Oradio)

Podelite ovu stranicu!