Mlada ambasadorka za mir: Srbija mora da poradi na sebi

02 Nov 2016

Novosađanka Adela Petrović je imenovana za mladu ambasadorku Međunarodne komisije za ljudska prava

Mlada ambasadorka za mir za Srbiju Me?unarodne komisije za ljudska prava (IHRC) Adela Petrovi? izjavila je da Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji mora još mnogo toga da u?ini da bi dostigla nivo vladavine prava, koji je zadovoljavaju?i po kriterijumima EU.

“Srbija u procesu pridruživanja ka Evropskoj Uniji, ka putu koji je deklarativno izabrala, suštinski mora još mnogo da u?ini da bi vladavina prava bila obezbe?ena u kapacitetu koji EU proces prepoznaje.Tu pre svega mislim na Poglavlje 23”, kazala je Adela Petrovi? za Autonomiju.

Ocenila je da Srbija pre svega mora da poradi na sebi, da bi je njeni gra?ani prepoznali kao državu u kojoj žele da žive i kao državu u kojoj imaju sve vrednosti koje ima razvijeno demokratsko drušvto.

“Podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, nezavisne i jake institucije, ?ija snaga po?iva na vladavini zakona, sloboda medija i javne re?i, sloboda pojedinca, jesu temelji demokratske države. Ukoliko dostigne te ciljeve i standarde, a svako od nas treba da se za to izbori, a ne da ?uti i da se sklanja, ima šanse da bude bolja svojim gra?anima i svojim susedima”, kazala je Adela Petrovi?.

Prema njenim re?ima, “praznim parolama se pomirenje i poverenje ne uspostavljaju”.

“Regionalna politika pomirenja o kojoj se mnogo govori, može se graditi na temeljima na kojima po?iva uspostavljeno poverenje gra?ana Srbije u nju samu”, poru?ila je Adela Petrovi?.

Dodala je da joj imponuje uloga mlade ambasadorke IHRC-a i navela da ?e se boriti za mir, ravnopravnost me?u ljudima i narodima, spre?avanje sukoba i podela svake vrste, borba protiv diskriminacije, za prosperitet i edukaciju mladih, za ljudska prava i vladavinu zakona, protiv siromaštava i za jednake šanse mladih.

“Ali, da bismo dostigli te globalne ciljeve ?ove?anstva, svako od nas se mora pre svega osvrnuti oko sebe i videti gde mi to živimo i sa kakvim se problemima susre?emo u sredini u kojoj živimo”, kazala je Adela Petrovi?, koja je iz Novog Sada.

Ona je za mladu ambasadorku IHRC-a imenovana 28. septembra ove godine.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!