‘Mislim na tebe’ – kampanja za žene žrtve rata

12 Jun 2015

Tokom rata na Kosovu silovano je nekoliko hiljada žena i djevojaka, a tačnih podataka o zločinima još nema

Na Kosovu se danas obilježava Dan mira. Prošlo je 16 godina otkad su NATO snage ušle na Kosovo, a srpske snage po?ele napuštati tu teritoriju.

Tokom sukoba ubijeno je više od 13.000 osoba, od kojih su više od 10.000 bili Albanci, dok je nekoliko hiljada žena i djevojaka silovano ili su preživjele neki vid seksualnog nasilja.

Kako bi podigli svijest o žrtvama seksualnog nasilja, pokrenuta je kampanja ‘Mislim na tebe’.

Kosovska umjetnica pretvorila je nogometni stadion u jednu umjetni?ku instalaciju, javlja reporter Al Jazeere, Avni Ahmetaj.

Alketa Xhafa-Mripa, prikupila je haljine koje su gra?ani posljednjih nekoliko sedmica donirali širom Kosova. Instalacija sa blizu 5.000 haljina ima cilj da podrži žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

”Odavno imam ovu ideju. Nakon rata ?ula sam žene kako razgovaraju o zlo?inima koje su pretrpjele. Imala sam sre?u da odmalena živim u Londonu, ina?e se to veoma lako moglo dogoditi i meni. Željela sam podržati žene koje su propatile, ali ne sama, nego zajedno sa svim gra?anima Kosova kako bismo podigli svijest, pomogli i podržali žene da dobiju status u društvu koji zaslužuju”, rekla je Xhafa-Mripa.

Ta?nih podataka o broju silovanih žena na Kosovu još nema.

Kadire Tahiraj iz Centra za promociju prava žena, jedina je koja je napravila spisak silovanih žena u op?ini Glogovac. Od ukupno 60 hiljada stanovnika ove op?ine, 142 žene i djevojke su na spisku osoba koje su srpske snage seksualno zlostavljale tokom rata.

”Identificirali smo jedan slu?aj, a iz toga je proizašlo da je, na tom mjestu gdje se zlo?in dogodio, bilo još 10 do 20 žena ili djevojaka. Uspjeli smo ih ubijediti da idu na rehabilitaciju. Tako je 27 žena završilo kurs šivenja, a deset ih se zaposlilo. Ipak, u našoj op?ini je od 2000. godine do sada od posljedica silovanja preminulo devet žena, a neke od njih su izvršile samoubistvo” navodi Kadire Tahiraj.

Podrška predsjednice Kosova

Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga dala je svoj doprinos. Bila je me?u prvima koji su poklonili haljinu kao podršku ovoj akciji.

”Dvije suknje, koje su ovdje oka?ene, sa li?nim porukama, dirnule su me više nego ikada”, rekla je Jahjaga.

” ‘Imam gorko iskustvo’, napisano je na jednoj. ‘Ova suknja ima skrivenu historiju od prolje?a 1998’, napisano je na drugoj. To su upravo ove žene koje želimo da podržimo kako bismo znali kroz šta su prošle, kako bismo otvorili te uspomene i kako te uspomene više ne bi držale u sebi. Sramota nije njihova, ve? onih koji su izvršili ove zlo?ine. One su hrabre i ne treba da se osje?aju usamljeno”, dodala je Jahjaga.

Prošle godine, usvojen je zakon koji garantuje beneficije žrtvama rata i veteranima. Još nije odlu?eno na koji na?in.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!