Miščević: Prava nacionalnih manjina mnogo godina bila zanemarivana

22 Feb 2017

Ako se manjine ne osećaju sigurno u Srbiji, onda se neće osećati ni pripadnici većinskog naroda.

Šefica pregovara?kog tima Srbije sa EU Tanja Miš?evi? izjavila je danas u Novom Sadu da su prava nacionalnih manjina bila mnogo godina u velikoj meri zanemarivana i dodala da pozitivni rezultati u toj oblasti ne mogu do?i preko no?i.

“Ponekad rezultati ne?e mo?i da se osete odmah sutradan nakon što neka mera bude usvojena. Uvek treba imati u vidu da akcioni planovi nisu kraj, ve? po?etak puta u donošenju odgovaraju?ih mera”, kazala je Tanja Miš?evi? na okruglom stolu “EU integracije i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji”.

Dodala je da su oblasti obrazovanja i informisanja na jezicima nacionalnih manjina “kamen spoticanja” u ovoj fazi pregovora i predmet posebne pažnje susednih država.

“Volela bih da se nacionalne manjine ne pominju kao kamen spoticanja, ve? kao bilateralna veza Nacionalne manjine su najve?i promoteri evropskog puta Srbije. To je prednost, a ne prepreka”, kazala je Tanja Miš?evi?.

Prema njenim re?ima, “višedecenijska nepravda” o dostupnosti udžbenika na maternjem jeziku bi?e uskoro ispravljena i to ?e biti “ta?ka dobrog razvoja”.

Tanja Miš?evi? je još kazala da ?e u budu?nosti biti jako mnogo govora o demokratskoj participaciji nacionalnih manjina.

“Ove teme ?e u?i u fokus i prilikom rasprave o izmenama Zakona o nacionalnim savetima i Zakona zaštiti prava i slobboda nacionalnih manjina”, rekla je šefica Pregovara?kog tima Srbije.

Pomo?nik zaštitnika gra?ana za nacionalne manjine Robert Sepi rekao je da u Srbiji ne postoji normativno definisana manjinska politika i dodao da je usvajanje akcionog plana prilika da se ta problematika uredi.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov rekao je da su manjine “most ali ?esto i kamen spoticanja u pregovara?kom procesu”.

“U nekoliko navrata se to dešavalo. Setimo se, 2012. godine Rumunija je blokirala ?lanstvo Srbije u EU zbog pitanja statusa vlaške manjine, pa je potpisan sporazum da ?e se to pitanje rešavati. Kasnije, u dva navrata od strane Hrvatske je blokirano otvaranje poglavlja, a blokada je bila najavljena i od strane Bugarske”, naveo je Popov.

Prema njegovim re?ima, ako se manjine ne ose?aju sigurno u Srbiji, onda se ne?e ose?ati ni pripadnici ve?inskog naroda.

Na okruglom stolu govorila je i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunovi?.

Okrugli sto organizovao je Centar za regionalizam, uz podršku nema?ke fondacija „Hans Zajdel“ (Hanns Seidel).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!