MIŠA BRKIĆ: Zašto su nas Grci izdali

20 Jun 2012

Pred opasnošću urušavanja države i društva, ali i u strahu od lične propasti, Grci su pokazali da, kad je teško, umeju da prepoznaju vlastiti demokratski potencijal i preuzmu ličnu odgovornost za sudbinu države i društva

Baš nam se izjalovilo.

A tako smo se svojski trudili i sve smo ?inili da im pomognemo da – propadnu.

Ali, Grci nas nisu poslušali. Glasali su za svoj spas, za štednju i stezanje kaiša, za opstanak u Evropskoj uniji, za evro kao nacionalnu valutu.

Glasali su protiv levi?ara-populista koji su obe?avali da ?e prestati da vra?aju dugove, da ?e država nastaviti da troši „kapom i šakom“, da ?e vratiti drahmu u monetarni sistem zemlje i, ako treba, iza?i iz Evropske unije po cenu da se ona raspadne, glasali su protiv (i levih i desnih) radikala u gr?kom društvu koji su s vremena na vreme (ali sve ?eš?e) uživali u paljenju Atine.

Levi?ar Aleksis Cipras i njegova Siriza, u koga su Srbi beskrajno (i naprasno) bili zaljubljeni, ne?e praviti Vladu Gr?ke. U Srbiji je ta ?injenica teško prihva?ena i nikad ne?e biti prežaljena. Jer, Srbija je verovala Ciprasu. Verovala je da ?e oterati omražene strane kreditore, „alave bankare“ i „korumpirane evropske politi?are“, da ?e Grcima vratiti nacionalno dostojanstvo i da ?e biti prvi politi?ar koji ?e zabosti glogov kolac u „trulu i pokvarenu“ Evropsku uniju. Kako smo se samo sve do pre neki dan nasla?ivali gr?kim „skretanjem ulevo“ i njenom (kako smo blesavo verovali) nespremnoš?u da štedi, nego da „troši kako bi obezbedila ekonomski rast“.

Za deo politi?ara, analiti?ara, dela inteligencije i medija Cipras i levi?arska Gr?ka predstavljali su lidere i vizionare u nekoj budu?oj (imaginarnoj) antievropskoj koaliciji i dokaz nacionalnog bu?enja protiv politi?kog, ekonomskog, finansijskog i monetarnog evroglobalizma. Grci su nam bili poslednja nada da ?e Evropska unija nestati „u plamenu svojih protivre?nosti“ pre nego što mi nastavimo da ispunjavamo standarde koje smo potpisali prihvatanjem evropske agende Srbije.

Skoro da smo bili ube?eni da ?e se „naša bra?a“ Grci na ovim tek završenim parlamentarnim izborima žrtvovati za nas Srbe „i sve druge potla?ene narode“ i pristati da propadnu kao pojedinci, država i društvo kako bi pobedili u globalnom ratu protiv Evropske unije i Volstrita. I kako bi dokazali da smo mi Srbi u pravu.

Ali, Grci su nas izdali.

Za razliku od nas, Grci su izgleda shvatili da komunizam kao društveni model ne može dalje da opstaje u njihovoj ekonomiji. Shvatili su da su država i oni (kao gra?ani zajedno s njom) trošili daleko iznad svojih mogu?nosti, da više ne?e biti velikih plata i bonusa zaposlenima u državnoj administraciji, da poreze moraju da pla?aju svi i redovno, da ?e se preispitati i ukinuti lažne penzije i da ?e morati mnogo više da se radi. Izme?u lažnog blagostanja i teške budu?nosti, Grci su sa puno svesti i odgovornosti glasali za scenario koji ?e narednih nekoliko godina (ako ne i celu deceniju) mnogo da ih boli.

Grci su, za razliku od nas, ne samo na re?ima ve? i delom, pokazali da su evropski narod. Baš takvi kakvi su, i pored svih uvreda koje su stizale iz društava pojedinih evropskih država u poslednjih nekoliko godina, koje su morali da „gutaju“ na ra?un svog „mentaliteta“.

Pred opasnoš?u urušavanja države i društva, ali i u strahu od li?ne propasti, stara nacija se trgla, Grci su pokazali da, kad je teško, umeju da prepoznaju vlastiti demokratski potencijal i preuzmu li?nu odgovornost za sudbinu države i društva.

Gr?ka se kao država nije zatvorila, nije se kao društvo izolovala, nije kao ekonomija okrenula le?a Evropi, nije kao bira?ka masa „progutala“ lepa obe?anja jeftinih populista.

Grci nisu u?inili ništa od onoga što smo mi od njih o?ekivali i na šta smo ih (u mislima i javnim istupima) huškali.

Grci sebi nisu u?inili ništa od onoga što se Srbi spremaju da u?ine sebi, ne žele?i da od Grka nau?e bilo koju lekciju.

Mi smo i dalje oni koji uopšte ne u?e ni na ?ijim greškama.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!