Miša Brkić: Let iznad marketinga

29 Jun 2014

Aviokompanija Er Srbija nije dobila nikakvu dozvolu da leti na bilo koji aerodrom u Americi, naprotiv, odbijena je u januaru ove godine

Marketing, bog ga ubio.

Zbog njega su, kažu, Boris Tadi? i njegova Demokratska stranka onako ubedljivo izgubili izbore.

Gra?anima (i narodu) valjda je bilo dojadilo da ga Tadi? i njegovi spin doktori ”farbaju” i da stalno i uporno idu šumom, a život drumom. Drugim re?ima, gra?ani Srbije bili su se zasitili laži politi?ara na vlasti.

Onda se vlast promenila i novi ?inovnici kojima su bira?i poverili upravljanje državom obe?ali su da više nikad ne?e lagati gra?ane.

I nije trebalo dugo da se ?eka kako bi se proverilo obe?anje.

Dobro, neko ?e re?i da je MALA laž dozvoljena politi?arima. Naro?ito kad je ”u funkciji” ja?anja reformskog optimizma i pobedni?kog duha u me?unarodnoj konkurenciji.

Da li je mala laž – laž?

Prosudite sami.

Dakle, nema medija koji nije objavio vest da ?e ”Er Srbija da leti za Ameriku”. Tu sre?nu i dugo o?ekivanu vest saopštili su ameri?ki ambasador i srpski premijer. ”Er Srbija lete?e ve? u drugoj polovini 2015. godine na liniji Beograd – ?ikago a bori?emo se da letimo i za Njujork”, rekao je naš premijer.

Ali, to što je rekao premijer – nije ta?no.

I obi?an je – marketing.

Aviokomapnija Er Srbija nije dobila nikakvu dozvolu da leti na bilo koji aerodrom u Americi (naprotiv, odbijena je u januaru ove godine, ali o tom nešto kasnije u tekstu).

Pa šta je onda ta?no?

Ta?no je da je Srbija, odnosno – vazduhoplovne vlasti Republike Srbije (Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije) – dobile potvrdu/sertifikat da su sposobne da bezbedno organizuju aviosaobra?aj ka Sjedinjenim Ameri?kim Državama. Taj sertifikat izdala je Ameri?ka federalna vazduhoplovna administracija (FAA) posle niza višemese?nih i veoma detaljnih provera vazduhoplovne bezbednosti koje su obuhvatile oblasti regulative, nadzora, organizacije i inspekcija. Dakle, vazduhoplovne vlasti Srbije ispunile su bezbednosne uslove avijacije po standardima ”?ikago konvencije” i dobile rejting 1 za aviosaobra?aj. Dok su imale rejting 2 nisu mogle da dobiju dozvolu za organizovanje saobra?aja prema aerodromima u SAD, jer tamošnje vazduhoplovne vlasti nisu bile sigurne u bezbednost letova koji stižu iz Srbije.

Šta zna?i rejting 1?

To je samo prvo uslov da se s teritorije države Srbije može leteti na teritoriju države SAD. Ali, to ne zna?i da ?e automatski Er Srbiji biti omogu?eno da uspostavi direktne letove do ameri?kih aerodroma.

Do te dozvole za Er Srbiju potrebno je da se dogodi još nekoliko stvari:

– najpre, države Srbija i SAD treba da potpišu bilateralni sporazum o aviosaobra?aju

– zatim, nadležne ameri?ke službe treba da detaljno pregledaju beogradski aerodrom Nikola Tesla i daju sve potrebne dozvole bezbednosti

– i na kraju, ameri?ko Ministarstvo saobra?aja i regulator aviosaobra?aja treba da izdaju dozvolu srpskoj aviokompaniji ER Srbija, ali i bilo kojoj drugoj aviokompaniji, da s beogradskog aerodroma vozi do aerodroma u Americi, na primer do Njujorka ili ?ikaga.

Dakle, potvrda koju je dobio Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije nesumnjivo je pozitivna vest, ali nije isto što i dozvola Er Srbiji da leti za Ameriku, što je naš premijer pokušao da proturi u sitnoj marketinškoj laži doma?oj javnosti ”u cilju daljeg širenja optimizma”.

A šta je onda ta?no?

Istina, bar za sada, zvu?i druga?ije od marketinške podvale i ne treba je skrivati – Ministarstvo saobra?aja i regulator tržišta SAD po?etkom ove godine, na zahtev aviokompanije Delta erlajns, odbili su da Er Srbiji izdaju dozvolu za sletanje na ameri?ke aerodrome (Njujork, ?ikago…) kroz kod-šer ugovore sa Etihad ervejsom. Kao argumenti za odbijanje navedeni su nejasni ugovorni odnosi u upravlja?kim pravima unutar Er Srbije (sumnja se da država Srbija kao ve?inski akcionar nema ve?i upliv u korporativno odlu?ivanje) i narušavanje slobodne konkurencije jer Etihad ervejs uživa zna?ajne subvencije svoje države (?ime sti?e zna?ajnu prednost na tom tržištu).

U januaru ove godine menadžment Er Srbije je najavio da ?e se zvani?nim pismom obratiti ameri?kom Ministarstvu saobra?aja i ocenio ”da je odluka o zabrani predloženog kod-šer aranžmana protivna globalnim trendovima o liberalizaciji aviosaobra?aja, da se ne uzimaju u obzir dobri diplomatski odnosi dveju država i da Srbija ima presudnu poziciju u daljem razvoju tržišta jugoisto?ne Evrope i Balkana”.

Možda ?e se u nekom trenutku promeniti okolnosti i klima i uzeti u obzir ”dobri diplomatski odnosi dve države”. Do tada, me?utim, postoje još neke ustaljene procedure koje ?e srpska strana morati da ispuni.

Jedna od važnijih je, na primer, da doma?oj javnosti i ameri?kim (me?unarodnim) regulatorima pokaže-obelodani ugovor o strateškom partnerstvu države Srbije i kompanije Etihad ervejs ?ije objavljivanje zvani?nici vlasti u Beogradu najavljuju bar jednom mese?no u stilu ”sa’ ?e, samo što nije”.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!