MIŠA BRKIĆ: Bekstvo iz zablude

05 Dec 2014

Ako nema Južnog toka, vreme je da se javno odreknemo ideoloških i nacionalnih zabluda o energiji s Istoka. Nije, međutim, vreme da naša Vlada i naš premijer kukaju kako će Srbija zbog toga da strada

Srbija je u ozbiljnom problemu.

Naravno, ako se pokaže da Vladimir Vladimirovi? nije blefirao u Ankari, kao što je to radio u Pekingu. U Kini se juna?io s Altajem i Snagom Sibira za koje traži pare od Kine jer ih nema, a u Turskoj je najavio eutanaziju Južnog toka. I sve to da bi – napakostio Evropi koja je Moskvi uvela sankcije zbog ruske agresije na Ukrajinu.

Dakle, ako nema Južnog toka vreme je da se javno odreknemo ideoloških i nacionalnih zabluda o energiji s Istoka.

Nije, me?utim, vreme da naša Vlada i naš premijer kukaju kako ?e Srbija da postrada zato što nema Južnog toka.

Nije vreme ni za likovanje onih koji su tvrdili da je strateški promašaj Koštunice i Tadi?a onaj me?udržavni sporazum Srbije i Rusije o prodaji NIS-a, kad se ovaj tandem nedoraslih i neodgovornih politi?ara “primio” na rusku “žvaku” kako ?e nam Moskva izgraditi Južni tok, ako joj po njenim uslovima prodamo NIS.

I tako smo pod veoma diskutabilnim uslovima prodali NIS, a Vladimir Vladimirovi? sad kaže da od Južnog toka nema ništa.

?ak nije važan ni razlog za gašenje Južnog toka – da li je to zabrana Evropske unije ili to što Rusija i Gasprom nemaju para.

Sad je vreme da Srbija oslobo?ena – ideoloških, istorijskih, nacionalnih – zabluda sedne, razmisli i izabere strategiju koja ?e joj u budu?nosti obezbediti stabilno, održivo, bezbedno i dugoro?no snabdevanje energentima. Pokazalo se da nije nacionalno odgovorno držati “sva jaja u jednoj korpi”. Sve mudre i odgovorne vlade u ozbiljnim državama u Evropi, ali i u našem regionu, bavile su se energetskom bezbednoš?u i ve? su napravile nacionalne strategije diverzifikacije snabdevanja, izvora i distributera energijom i opredelile se za alternativne izvore.

Evropa je odlu?ila da drasti?no smanji potrošnju ruskog gasa u narednim decenijama i uveliko radi na alternativnim izvorima, pravcima snabdevanja i dobavlja?ima. Do 2030. godine, na primer, polovina evropske potrošnje obezbedi?e se iz obnovljivih izvora.

Nedavno je završena eksperimentalna faza i uskoro se u Evropskoj uniji prelazi na komercijalnu proizvodnju brodova-vetrogeneratora koji ?e na Atlantiku proizvoditi struju, pretvarati je na licu mesta u te?ni gas i dopremati ga do lu?kih terminala. Uveliko se radi na izgradnji novih i osposobljavanju postoje?ih terminala za LNG (te?ni) gas koji ?e biti dopreman u Evropu sa drugih svetskih nalazišta i ne?e pro?i mnogo godina do pojave transevropskog gasovoda Balti?ko more – Jadransko more. Evropska unija ve? je odvojila po?etnih milijardu evra za modernizaciju i proširenje LNG terminala na ostrvu Krk, a Hrvatska se i u evropskim i u ameri?kim strategijama ucrtava kao jedna od klju?nih ta?aka evropske energetske bezbednosti. Ameri?ki potpredsednik Džozef Bajden izjavio je pre neki dan u Istanbulu da Hrvatska ima potencijal da postane regionalno energetsko ?vorište, ako bude pametno ulagala uz podršku EU i u saradnji sa susedima (obratiti pažnju – „sa susedima“), i kao najvažnije ?inioce evropske energetske sigurnosti u ovom delu Evrope naveo Hrvatsku i Rumuniju.

LNG terminal na Krku omogu?i?e snabdevanje gasom Poljske, ?eške, Slova?ke, Ma?arske i Hrvatske bez potrebe da se gas kupuje od Rusije.

Iako su se do skoro ruski lobisti u Beogradu sprdali sa alternativnim gasovodima (naravno, da bi protežirali Južni tok), šansa regiona jugoisto?ne Evrope i mediteranskih ?lanica EU da obezbede još jedan stabilan i dugoro?ni izvor snabdevanja je u izgradnji gasovoda TAP (na koji bi se nadovezao IAP – Jonsko-jadranski gasovod) koji ?e dovu?i gas sa polja Šah Deniz u Azerbejdžanu za potrebe potroša?a u Gr?koj, Albaniji, Bugarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Italiji i tako zadovoljiti 20 odsto potreba Evrope. Da ne bude zabune – to nije nikakva fikcija, ugovori o izgradnji i kupovini gasa potpisani su prošle godine.

Finansiranje južnoevropskoga gasnog koridora bilo je pod znakom pitanja pošto su krajem septembra ove godine izašli iz finansiranja projekta nema?ki energetski koncern E.on i francuski koncern Total. Ali, u me?uvremenu javio se novi investitor – Enagas, jedan od najve?ih španskih distributera gasa, koji ?e uz Britiš petroleum, norveški Statoil i azerbejdžanski državni koncern Socar (svi sa po 20 odsto udela) finansirati TAP.

?ini se da su kriza u Ukrajini, odluka EU da smanji energetsku zavisnost od Rusije i odluka Bugarske da zaustavi izgradnju Južnog toka po?eli da trezne i srpske politi?are.

Nedavno je nema?ki vicekancelar Zigmar Gabrijel rekao da je diversifikacija isporuke gasa u interesu EU: „Plan je da se isporuka gasa odvija preko Azerbejdžana, a ne preko Rusije“, rekao je Gabrijel na zajedni?koj pres konferenciji sa premijerom Srbije Aleksandrom Vu?i?em. A na to je naš premijer rekao da je „u potpunosti saglasan sa Gabrijelom i da nema ništa da doda“.

Neki od srpskih politi?ara (Zorana Mihajlovi?, na primer) javno i ve? dugo zagovaraju potrebu izgradnje deonice gasovoda od Niša do Dimitrovgrada, kako bi se Srbija konektovala baš na TAP gasovod.

Ministar energetike Aleksandar Anti? razgovarao je sa visokim zvani?nicima EU o nastavku realizacije projekta gasne interkonekcije sa Bugarskom koji je ocenjen kao prioritet od strateškog i regionalnog zna?aja. Direktor Direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji Žan Erik najavio je mogu?nost pove?anja finansijske podrške za realizaciju tog projekta iz IPA fondova.

Ministar Anti? obe?ao je da ?e sa zvani?nicima u Azerbejdžanu razgovarati o alternativnom gasnom pravcu: “Iako smo zakasnili za taj projekat, imamo opciju interkonekcije da do?emo u dodir sa tim gasovodom i koristimo njegove kapacitete”.

Sve te šanse – alternativne izvore, dobavlja?e i distributere i obnovljive izvore – Srbija bi morala da uklju?i u svoju dugoro?nu energetsku strategiju.

Ali, kraj pri?e o Južnom toku pou?an je iz još jednog razloga.

On bi mogao da bude i kraj iluzije “i Evropa i Rusija”.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!