Miroslav Ilić: Divlji centralizam vodi Srbiju u propast

24 Jan 2014

Sistematsko devastiranje Vojvodine

Predsednik Politi?kog saveta Vojvo?anske partije prof. dr Miroslav Ili? ocenio je da “divlji centralizam” vodi Srbiju u propast.

“Ovaj istorijski, prelomni trenutak u kome se nalazi Srbija na svom putu ka EU, nažalost je obeležen sistematskim devastiranjem Vojvodine“, rekao je Ili? na konstitutivnoj sednici Saveta.

Prema njegovim re?ima, tome je najviše doprinela odluka Ustavnog suda Srbije, koja je doneta na osnovu Ustava iz 2006. godine, protiv koga je bila ve?ina gra?ana Vojvodine.

“Namera Vojvo?anske partije je da gra?ane Vojvodine upozna sa svakodnevnom plja?kom ekonomskih i prirodnih resursa pokrajine, kao i sa razlozima propadanja vojvo?anskih gradova i sela”, poru?io je Ili?.

Miroslav ili? je za predsednika Politi?kog saveta Vojvo?anske partije izabran kao nestrana?ka li?nost.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!