Mirkov: Povećanje broja policajaca ne rešava problem

26 Feb 2014

Ništa bez reforme policije

?lan Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), general policije Milivoje Mirkov izjavio je da dovo?enje 200 novih policajaca u Novi Sad ne?e smanjiti stopu kriminaliteta u tom gradu.

“Dovo?enje 200 novih policajaca u Novi Sad ne?e zna?ajno smanjiti stopu kriminaliteta, ve? je za dugoro?ne efekte neophodna kompletna reforma u policiji”, rekao je Mirkov a prenosi SDPS u saopštenu za javnost

Prema njegovim re?ima, reforme koje su zapo?ete 2000. godine i zatim prekinute 2004. neophodno je ponovo pokrenuti, jer ?e Srbija tek na taj na?in dobiti sistem koji ?e omogu?iti funkcionisanje policije.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!