MIRKO ĐORĐEVIĆ: Zvezdice i pahuljice

01 Mar 2012

Ako su se u Rusiji svi verski prvaci od pravoslavnih do jevrejskih i islamskih svrstali uz Putina i to javno deklaracijom, i u Srbiji se to može dogoditi i već se događalo – setimo se bliskosti vladika sa Miloševićevim režimom

Iz Brisela su se vratili mali Borko i E. Tahiri uradivši zadatak koji im barunica Kešton zadala i kazala šta ima da se uradi.

Nije ni malo ?udno što oboje sada objašnjavaju sve to kao svoj uspeh i trud za svoju državu. Mali Borko S. kaže da je o?uvan “nacionalni interes Srbije” uz nepovredivost njenih granica, a E. Tahiri kaže da su sve te zvezdice bezvredne kao “pahuljica koja ?e se istopiti ?im pro?e zima”. Diplomate se služe tajanstvenim metaforama, ali pravo objašnjenje zahteva ve?i napor – svako ima pravo da ?ita kako ho?e i da vidi u fusnotama ono što ho?e da vidi. Bilo kako bilo, nešto je dobro ura?eno, jer Srbi i Albanci nisu vekovima bili samo u sukobu i živeli su zajedno. Odnosi ?e se odvijati tako, jer nema izgleda da se jedni odsele u Afriku, a drugi na Mesec. To je najvažnije, a ovo sa zvezdicama i pahuljicama samo po sebi spada u diplomatiju. Na mukama su mediji koji to treba da prezentuju, a na još ve?im partijski lideri koji se ve? oglašavaju – podeljeni su naravno. Što je najzanimljivije, znali smo kako ?e se ko izjasniti, ali kako se izbori približavaju, tonovi se menjaju od prilike do prilike. Ima naznaka – nakon ovih dogovora u Briselu – da ?e krvava balkanska bajka i kosovska posebno dobiti novi smer. I to nije malo. Ne vidi se recimo da je otac srpske diplomatije Vuk. J. mnogo sre?an što ?e morati da ljulja ovo što se na relaciji Beograd-Priština ra?a. A tu ipak ima novine. Za Kosovo i za Srbiju i za celi region te su novine bitne. Ustavni poglavar države Srbije tvrdi da je tu trijumfovala njegova politika „i Kosovo i Evropa” – za sada nema dokaza da je to ta?no. Ali još jedna novina je tu – i Kosovo je dobilo šansu da se po bržoj proceduri približava EU. Opet ?emo biti zajedno i Srbi i Albanci i tamo i sada je na potezu opet barunica Kešton da to precizira. A u Beogradu – jednako i u Prištini – izjave treba shvatiti kao loše vežbe iz politi?ke retorike. Jasno je i to da ?e poteze vu?i EU, a uspeh neka pripisuju sebi svi ovde na Balkanu. Neka se oni bave zvezdicama i pahuljicama.

Najinteresantniji su ipak oni koji ?ute ili još nisu rešili kako da se oglase – mnogo više nego ovi što ve? vi?u i kli?u.

Naravno, mislimo na SPC, i za to imamo više razloga od kojih neke nikako ne možemo zaobi?i. Nije SPC naravno politi?ka partija – to valja ponoviti i ovde – ali je uticajan politi?ki faktor na javnoj sceni predizborne Srbije. Ovo drugo se ?esto sme?e s uma iako je svima i to godinama pred o?ima. Ovo “zakašnjenje” ima dve strane – na jednoj je ?uveni zvani?ni dokument o Kosovu – Memorandum SPC o Kosovu i Metohiji, kao zvani?ni stav Sabora koji može da menja samo novi Sabor koji se redovno sastaje u maju mesecu. Na drugoj strani imamo medijsku buku oko navodnog penzionisanja nekih episkopa. Zvani?ni portparol SPC ba?ki vladika Irinej ve? izjavljuje: “U kanonskoj teoriji i praksi crkve Pravoslavne uopšte, naime, ne postoji kategorija penzionisanja arhijereja”. Izjava je najblaže re?eno ?udna – imamo ve? “umirovljene” episkope, a nije isklju?ena mogu?nost penzionisanja “po dokazanoj nemo?i”. Ne ulazimo u medijska naga?anja, ali izgleda da pred nekim episkopskim dvorima ve? igra me?ka Božana. Pominju se recimo Filaret mileševski i Pahomije vranjski. Vreme je za promene i u Crkvi. Ostalo neka objasni zvani?ni spiker SPC – ako ho?e. Vratimo se ovom dogovoru u Briselu, jer stav SPC nije lako menjati budu?i da je Kosovo definisano kao “srpski Jerusalim” i tu nas ?ekaju prave novine.

Uostalom, sporazum kada se potpiše – a još nije potpisan – mora da se ratifikuje u parlamentu – o tome ni mali Borko ni E. Tahiri ne govore.

Za sada znamo da SPC stoji ?vrsto, a sa severa Kosova kažu da ne?e ratifikovati, jer je to “veleizdaja”. I upravo ta ratifikacija ?e biti glavni predizborni i izborni ulog mnogima. To ve? nije diplomatija nego izborna matematika ako tako ve? kažu. No, bilo kako bilo, ovo što je usaglašeno u Briselu, zna?ajan je korak i neka je vrsta biranja izme?u balkanskog oklevanja i loše retorike naših politi?ara kojima se malo veruje. Da ?e SPC tu biti zna?ajan teg na vagi, to svi znamo iako je do Sabora još nekoliko meseci, a do izbora nešto manje. Tu bi ?ak i neko penzionisanje moglo nešto zna?iti i to i Crkvi i državi – i gra?anima koji promene ?ekaju. Ako su se u Rusiji svi verski prvaci od pravoslavnih do jevrejskih i islamskih svrstali uz Putina i to javno deklaracijom, i u Srbiji se to može dogoditi i ve? se doga?alo – setimo se bliskosti vladika sa Miloševi?evim režimom.

Ako smo ve? pomenuli vagu, valja re?i da na njoj stoje i nade i bojazni ili strepnje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!