MIRKO ĐORĐEVIĆ: Srbija na ivici sudbine

15 Jan 2014

Makijaveli nad kazanom

Nikako ne uspevamo da objasnimo ho?e li izbora biti ili ne?e, a naglašavali smo jasno da ?e ih biti kada Gospodar kaže – i ništa.

Ova zbrka u javnosti još traje i uz to se komplikuje, jer sam Gospodar Vu?i? daje neke zagonetne izjave – te bi?e, te ne?e jer u SNS ?ak ima onih koji izbore ne?e, a nije jasno još ni da li ?e za izbore biti samo Vojvoda ?etni?ki koji obnaša dužnost predsednika Republike. Navodno, a mi u to nismo sigurni, nešto zapinje i u odnosima izme?u Vojvode Tome N. i samog Gospodara Vu?i?a. Ko zna, možda tu ne?ega ima. A možda je faktor koji odlu?uje – u inostranstvu, sude?i po izjavi nema?kog ambasadora u Beogradu – ni u Briselu i Berlinu nisu baš za izbore. Još nismo sigurni kako Moskva, koja ni suzama ne veruje, o tome razmišlja, a ako je Moskva Tre?i i poslednji Rim posle kojeg ?etvrtog ne?e ni biti, onda je stvar jasna, jer ?e se postupati po principu koji je na latinskom precizno formulisan – Roma locuta, causa finita. A to mu je ono: kada Rim kaže, stvar je svršena, jer Srbija je mala zemlja ?ije ni granice nisu jasne. Izvesno je za sada da premijeru Da?i?u izbori ne odgovaraju, ne?e ih jer, ako ih bude, crno mu se piše, spremni su mnogi da mu vide le?a. Tu je i jedna dama lepa i plava koja je u igri i kojoj se sre?a ve? osmehuje.

Veo s ove tajne razumno je podigao sam premijer Da?i? jednom svojom izjavom koja je znakovita nadasve, i ve? je zapažaju svi.

Obra?aju?i se javnosti, agilni premijer je kazao to i ovako: „Kako se ja zovem? Ivica. A šta to zna?i? Stalno sam na ivici. To je moja sudbina“. Ta?no je to, jer ako je to sudbina prvog ministra Vlade koji ima ulogu kancelara bezmalo – po Ustavu – onda je to sudbina i Srbija. Sam predsednik Republike po Ustavu ima ceremonijalnu funkciju, on može da pe?e rakiju i da nad kazanom zida i crkvu, može da gradi bez dozvole ku?e sebi i da deli odlikovanja, ali spoljnu i unutrašnju politiku vodi Vlada. Tako je to i u Nema?koj, imaju i oni predsednika Republike, ali malo je Nemaca koji su zapamtili kako se on zove, za sve se pita kancelarka Angela Merkel – i u Srbiji je tako, barem po Ustavu. O izborima ne?e dakle odlu?ivati vojvoda Toma N. niti ?e ga ko pitati, odlu?iva?e Gospodar, pa kad na?e za potrebno, narod ?e biti obavešten.

A istini za volju, ni samom Gospodaru nije lako, sa svih strana ga pritiskaju, jedni traže da im obezbedi vodu, drugi platu, prosvetari zaiskali makar malo grejanja za vrti?e. A još, pri?a se – li?no nismo sigurni – da je i sam Gospodar stao na lud kamen, da ?e možda Vlada biti formirana u smislu „svatovskog kabineta“, kako se pod Obrenovi?ima govorilo i kako je bilo sa Sašom i kraljicom mu Draginjom one krvave no?i majske daleke godine 1903. Daleko bilo, ali baš danas kada je Srbija na ivici, nije neko vreme za svadbe. Li?no naravno nismo protiv da i Gospodar ima pravu Doma?icu i ku?anicu. Za sada je jasno samo ovo što je Da?i? rekao, a rekao je razumno i zaista odmereno. Zna Gospodar Vu?i? da bi pobedio jer svi su pošli za SNS i za njim, takozvana opozicija posebno, svi bi u Vladu novu, ali tada opozicije ne bi bilo, a Gospodar ne?e – tako kaže – da vlada sam kao neki diktator. A neki vojvoda Toma N. te I. Da?i? bili bi slaba i nemo?na opozicija. Zna to Gospodar Vu?i?.

Da je dosta toga savladao iz Maksa Webera, to vidimo – ali ne sve baš kada i kako valja – ali u poslednje vreme zapažamo – nismo još sigurni – da je on ?itao ili da ?ita ono znamenito delo Il Principe odnosno Vladalac od Nikola Makijavelija. Ovaj znameniti mislilac je proveo decenije u zatvoru i delo je posvetio „svetlom Lorencu de Medi?iju“, novom vladaru, da ga pou?i kako valja vladati. To nije obimno i dosadno delo, ima nekih osamdesetak stranica, postoji u prevodu kod nas. Mudre su to pouke i nisu sasvim u pravu oni koji ga optužuju za „makijavelizam“, ne, ?ovek je samo rekao kako se vlada i kako se vlast zadobija i kako se gubi. Iako je to lepo, ne valja ipak vladati sam, jer vladalac se suo?ava sa mnogim opasnostima – nevolja je, nema opoziciju i mora da bude diktator. Narod nije bitan, ali se ipak i o narodu mora pomišljati. Nije sam N. Makijaveli bio neki ostraš?eni makijavelista, to su mu kasnije pripisali politi?ari koji su bili grozni makijavelisti i opaki vladari, i na levici i na desnici – ?ovek je samo rekao neke elementarne politi?ke istine. Nemamo dokaza, ali gotovo smo sigurni da je Gospodar ovo delo dobro prostudirao. Jer, to je pravi priru?nik za vladare. U Srbiji, koja je uistinu na ivici, ovo bi trebalo da bude u spisku obavezne lektire za politi?are.

I na kraju, od eventualnih izbora malo šta zavisi u zemlji koju je premijer definisao kao zemlju na ivici sudbine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!