MIRKO ĐORĐEVIĆ: Ruska diplomatija i jedna mantija

04 Nov 2011

Čanak zahteva da se Rusima ponovi ono legendarno NE iz Titovih vremena. Ne ide to lako, jer Vlada V. Putina ima i drugog, koji će se ponašati i gore, zlu ne trebalo. Veliki su veliki, a mali su mali i to tako ide vekovima

Prekršio je A. V. Konuzin – ambasador Rusije u Beogradu – norme ponašanja i na?inio je skandal koji svi osu?ujemo.

O tom ?inu koji se zbio na mitingu SNS u Nišu treba re?i još neku, u ovoj prilici, nužnu re?. Osudio je ovaj ?in ruskog ambasadora i sam zvani?nik iz Vlade Srbije, B. ?eli?, koji je vicepremijer. U osnovi umereno, ali gnevno, jer se tako nešto ne može tolerisati. Najve?i gnev je zbog postupka ambasadora Rusije iskazao vojvo?anski politi?ki prvak iz LSV i za njegov gnev valja imati razumevanja, ali uz neke napomene koje su, držimo, važne za širu javnost. Traži Nenad ?anak da se ambasador proglasi kao persona non grata, pa i da se protera. Ne?emo ulaziti u re?nik N. ?anka – ono o sidi i sli?no – ali treba ga razumeti. ?ovek zahteva da se Rusima ponovi ono legendarno NE iz Titovih vremena. Ne ide to lako, jer Vlada V. Putina ima i drugog, koji ?e se ponašati i gore, zlu ne trebalo. Veliki su veliki, a mali su mali i to tako ide vekovima – najposle i drugi ambasadori sli?no ?ine, jer svako gleda svoje, svi rade za interes svoje zemlje. Samo Srbija to ne radi u svojoj spoljnoj politici, a i u unutrašnjoj se nije mnogo pretrgla. Balvani su samo deo te pri?e.

Ne?emo ovde šire o tome, jer smo o tome knjige napisali. Ali nešto se mora re?i jer kod nas se knjige ne ?itaju, a ovaj je prevršio meru.

Davno je to bilo, godine 1864. kada je ruski diplomata išibao bi?em na Kritu svog kolegu ambasadora Francuske na Kritu, jer se ovaj bio nepovoljno izrazio o Rusima i ruskoj spoljnoj politici. Francuski ambasador se zvao Derše, a ruski na Kritu Konstantin Leontijev. Danas se u Beogradu Leontijevu klanjaju kao ikoni i kažu da je veliki filozof i mislilac. Knjige njegove dominiraju u beogradskim knjižarama, a jednu nepovoljnu po njega i njegovu misao smo i mi preveli – pisao je N. A. Ber?ajev, veliki ruski mislilac. Pustimo sve to, kao i našu knjigu “Legenda o trulom Zapadu”, jer nikog danas knjige i ne zanimaju. Mi smo sami dovoljni sebi sa našim balvanima i barikadama.

O zahtevu N. ?anka treba ozbiljno porazmisliti, jer u diplomatskim odnosima mora reda biti i mora se znati red i pravila diplomatskog ponašanja, a A. V. Konuzin ne haje mnogo ni za red ni za ponašanje. On hrabri svoje i pomaže im da do?u na vlast – rade to i druge diplomate, ali malo finije. Ali proterati Konuzina, kako traži N. ?anak, nije lako – velika ma?ka se ne plaši rešetom i o tome neka odlu?uje srpska Vlada Mirka Cvetkovi?a ako u ovoj prilici sme da se usudi. Ne verujemo da ?e Vlada smeti to da u?ini, jer veliki su veliki, a mali su mali. Slažemo se sa svim o ?emu ?anak govori, ali ne znamo kako se to uraditi može – izbori se bliže i kampanja je u toku, i vlast i opozicija i Rusi i drugi rade posao svoj. Ko je taj ko bi se usudio da povu?e potez proterivanja Konuzina, ne znamo… Nije lako šištati na sveca i mo?nika, jer u Beogradu Konuzin slavi ne samo jedan frak diplomatski i ne samo jedna mantija popovska, ?ekaju ga mnogi kao i V. V. Putina, koji je obe?ao da ?e nam opet do?i.

Znamo mi da je gnev N. ?anka opravdan, ali ne znamo kako se to može izvesti, jer – opet da kažemo – veliki su veliki, a mali su mali.

Ne mogu ze?evi odlu?ivati o lavovima da li ?e ih u šumi biti, nego obrnuto. Zna za to i Toma Nikoli?, koji je u Niš na miting pozvao i druge iz zemlje i inostranstva. Zna naravno i Konuzin gde je i kako mu valja progovarati, kako i kome. Naravno, ovo što je u?inio skandal je, i tu je N. ?anak u pravu, ali u politici, pored ambasadora i politi?ara, ulogu igra i ?avo li?no, odnosno onaj Ne?astivi. Srbija bi to trebalo da zna, a i N. ?anak i mi znamo da smo u pravu. Ali i Konuzin dobro zna šta radi i gde i kako se to radi – u Rusiji se to ina?e me?u ambasadorima zna, jer Rusija to ne dozvoljava nikome. Posebno ne stranim ambasadorima. U Srbiji može i tako, jer smo mali i nejaki i ne znamo kuda ?emo i kako ?emo. Koga od nas boli uvo za neku ozbiljniju istoriju diplomatije u kojoj sve to lepo piše – nikog. Mi smo zaokupljeni balvanima i barikadama i vojvoda Borko radi ono što ume i to mu nikako ne ide – a i on je diplomata. U nekoj prilici ?emo objaviti i odlomke iz naše knjige “Legenda o trulom Zapadu”, koje više nigde nema. O K. Leontijevu i ruskoj diplomatiji tamo ima – kao i o mantijama u politici – dirljivih stvari.

A mantija i diplomatija ina?e idu zajedno kao i ikona i sekira, kako glasi naslov svetski poznate knjige.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!