MIRKO ĐORĐEVIĆ: Predizborni lavež i ujedanje

24 Apr 2012

Postoji dakle tipično srpsko kuče. U svetu kuče prvo laje, pa te onda ujede, a kod nas nije tako – naše kuče te prvo ujede, pa onda laje. Ta razlika nije mala i u politici je vidna

Predizborni lavež i ujedanje – tako je ove pred?ur?evdanske izbore nazvao agilni lider LDP Jovanovi?; i drugi se analiti?ari uglavnom s tim slažu – svima je dosta.

I doista, sintagma je gruba, ali poga?a suštinu ove kampanje koja se zahuktava širom Srbije, pa i u svim srpskim zemljama do mora sinjega. To o ku?i?ima jeste tako, ali se naši ku?i?i – to stoji negde kod M. Pavi?a u nekom romanu – razlikuju od ku?i?a u svetu. Postoji dakle tipi?no srpsko ku?e. U svetu ku?e prvo laje, pa te onda ujede, a kod nas nije tako – naše ku?e te prvo ujede, pa onda laje. Ta razlika nije mala i u politici je vidna, jer nema toga što ovi u kampanji nisu rekli jedni drugima. Nema ideja, samo lavež i prazna obe?anja i nema izgleda da ?e nam ovo doneti neki boljitak. Naj?udnije su vojvo?anske politi?ke kere – one se nešto ne ?uju, slabo laju, a uopšte ne ujedaju. Nekada je bilo i to druga?ije. U be?arcu stoji to – “Laje kera drma se bandera”, a tek ono legendarno o ?emu postoji i knjiga jedna vojvo?anska koja je privukla pažnju i u svetu me?u etnolozima i lingvistima:

Teraj kera moja lutko bela
– teraj kera kad si zapo?ela.

Ovo ?utanje vojvo?anskih politi?kih kera ne sluti na dobro, jer ispada da Vojvo?ani nemaju šta da kažu – a o Vojvodini drugi sve i svašta. Niko da se oglasi o onom najvažnijem, jer zaista – “ovde živimo”. Iz LSV-a nešto kažu, ali ne mnogo. Onima podalje ništa se ne svi?a u ovoj Vojvodini. Doktor Razli?ak najviše govori. Njemu se ne svi?a Statut Vojvodine, to je za njega separatizam, hteo bi neku Preambulu, a ako ?emo pravo i to postoji u Ustavu Srbije, onom mitrovdanskom, koji je li?no darovao narodu i narodnostima svojom li?nom voljom. A Kosovu je to ukinuto, pa smo zna se kako prošli. Doktor jednom rukom daje, a drugom uzima i zaboravio je ono iz jevan?elja – da ne zna levica šta ?ini desnica i obrnuto. Doga?a se da neko u Vojvodini nešto kaže, ali drugi ?ute, a budu?i predsednik Srbije I. Pastor kaže, ali ga niko ne ?uje niti mu odgovoara. On ima neku ideju, ali na ovom predizbornom ringišpilu nikom nije do ideja i ozbiljnog programa.

A šta kandidati za šefa srpske države kažu, teško je nabrojati, jer bi to bila antologija – a njih ima tuce delija.

Pose?uju sela i gradove, riljaju u njivi, žene kandidati muzu krave i sve deluje kao milina, ali šta ?e ko kome u?initi ako pobedi i ?ija ?e majka – ili nanine nane nana, koje jedni drugima pominju – crnu vunu da prede sutradan po ?ur?evdanu. Republi?ki veterinarski zavod – ozbiljna državna institucija – podse?a na to da nam preti opasnost od tetanusa i još ve?e nevolje. Teško je verovati, ali to u novinama stoji. Zemlja ruinirana i u ratu osaka?ena ne zna šta ?e s ovakvim kandidatima. Jedni se kunu da ?e sa?uvati Kosovo, drugi da ?e ukinuti i Vojvodinu i tako redom. Došlo je zlatno doba za karikaturiste i one koji u zbijanju šale dane provode. Sredinom aprila bi i Uskrs, a ako se iko navaskrsavao to smo mi, i još nam obe?avaju turu vaskrsavanja. I. Da?i? pominje i pendrek i jaja, ?vrsto i sigurno. On je no? proveo – javljaju novine beogradske – s ocem nacije D. ?osi?em. To je bio ?as lektire. Analizirali su ono o korenima i deobama, a posebno “Bosanski rat”, iako se iz saopštenja sve baš ne vidi jasno. Ni šta je pisac hteo da kaže, ni šta je ministar policije trebalo da pro?ita – a u školama deca valjaju drogu i to onu ozbiljniju. Ozbiljni analiti?ari razmišljaju o nekakvoj postizbornoj “ruskoj vladi”. Šta mu je to, niko ne zna. Nezaobilazni doktor Razli?ak bukvalno svakog dana govori o neutralnosti, a ako se u?e u rusku zonu bezbednosti gde ?e biti ta neutralnost – niko živ ne zna, a ne zna ni doktor Razli?ak. Re?i ?e nam to kada do?e na vlast, kako se izrazio Toma N. Traje kampanja uz lavež i ujedanja, a vojvo?anske kere nikako da lanu nešto.

Agilni su u kampanji i predstavnici Nebeske Srbije – Dveri nude ?udnu kapiju kroz koju ?e Srbi u?i u carstvo nebesko zanavek.

U?utali se i legendarni “autonomaši”, a ima ih raznih boja i niko ni re? da kaže da nam treba neki preokret, jer je zaokreta i prevrtanja bilo dosta. Još je daleko do jeseni, ali preleta?i rade i nije to samo jedan gra?anin – koji se time hvalio – koji je bio u svim partijama. Sada su to jata. Vode sa sobom dugonoge lepotice i peva?ice, a neki puštaju “buve” u javnosti kako imaju švalerke, jer Srblji to vole, posebno ženu bližnjega svoga, što nam zapovesti božje brane izri?ito u sedmoj ta?ki teksta Zapovesti božjih.

Ringišpil predizborni se okre?e, bez ideja i elementarnog ljudskog poštenja i jasnog politi?kog stava.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!