MIRKO ĐORĐEVIĆ: Pendrek i prašina

24 Jan 2012

A ono u Banjaluci – onaj loš dan u Pijemontu srpskom: svi sve znamo, samo ne znamo ko je unosio eksploziv tipa TNT. Za S. Ugričića i nas iz Foruma pisaca sigurno znamo da nismo

Razgoropadio se ministar – ministar za sve – I. Da?i? i ho?e da smesti pisca S. Ugri?i?a u zatvor – da tamo piše i potpisuje što ho?e.

A u ovoj palanova?koj story ima detalja koji ovom sada prethode, ali i detalja koji se kriju. Sve je to po?elo, ne u Banjaluci, nego negde oko Banjaluke i diljem Bosne nesre?ne koju bi još da komadaju. Niko ne zna ?ak ni legendarne BIA-VIA i sli?ne službe – gde je Bole S., kako mu tepaju ?ak i ozbiljniji komentatori, uneo eksploziva toliko da je mogao planuti Brisel zajedno sa barunicom Ešton i EU. I nikom ništa. Slavili su tamo i trikratno blagosiljali “najmla?u srpsku državu”, a to je RS, koju su stvorile velike sile u nevolji kao tehni?ko rešenje u cilju zaustavljanja rata. Nije to država, no šta je tu je – a mi smo iz Foruma pisaca napisali debele knjige o tome šta je RS, koja je u crno i Bosnu i Srbiju zavila. Pro?i ?e godine dok nas Drina i Morava budu oprale.

Nema potrebe ovde se toga prise?ati, jer svi znamo kako je bilo od Bratunca do Srebrenice i redom.

Prašinu je uzvitlao crnogorski pisac A. Nikolaidis i njegov se paradoks – ili metafora – vrti i svi ga tuma?e: dobro je uradio, jer neko mora da baci kamen u vodu. A koliko mu je metafora uspela, ne?emo ni o tome, jer Da?i? ?ita kako mu se ho?e, ako uopšte nešto ?ita osim sabranih dela S. Miloševi?a. Sve znamo i sve vidimo, ali nas to ne teši mnogo. Ovde se ratovi vode uvek novim sredstvima. Pala je i prva žrtva. To je ugledni pisac S. Ugri?i?, ?ovek koji se godinama borio protiv intelektualnog podsticanja terorizma. Ministar Da?i? se sprema da nam govori valjda i o Vukovaru i o Srebrenici, kao da mi ništa o tome ne znamo. Ni gde je on bio, ni šta je radio pod Miloševi?em, ali tu smo gde smo i ovde su se svi pomirili i vladaju li vladaju. Dokle ?e im to trajati, vide?emo – valjda dok ne uglave izborne rezultate, jer se izbori približavaju. Tu nije zgoreg raspaliti mržnju i baciti kamen na nedužnog.

Story postaje sve zabavnija i sve zloslutnija. Nikolaidis ?uti i dobro ?ini, jer dok se vitla pendrekom i diže prašina, nema se mnogo re?i. Pisca ovog zapisa – iz Foruma pisaca – brine ono što brine na?in kako Ugri?i?a napadaju, ali i to kako se on brani. On nema kome da se pravda niti ima zbog ?ega, ali u ludilu koje trese ?aršiju nešto pokušava. Zna?ajan je pisac i Biblioteku je vodio primerno i ne samo da ne treba za ne?im da žali, ve? bi trebalo da se uzdigne iznad pendreka i uzvitlane politikantske prašine. Pro?i ?e ovo, a Da?i? nije jedini koji bi da nas vrati u devedesete. Eno ministara u Vladi koji se pred slikom Miloševi?evom mole kao pred ikonom trojeru?icom. Da je poviše ovakvih bilo u Forumu pisaca, mnogo toga ne bi bilo – ve?ina je bila u UKS ili SANU.

No nije naše da uglednog pisca S. Ugri?i?a u?imo kako ?e i šta ?e. Naše je da mu damo podršku kao gra?aninu i piscu.

A ova ?e se halabuka stišati – bilo je toga koliko ho?ete – ali neko mora D. ?osi?u i doktoru K. makar nešto re?i, jer Z. ?in?i?a nema više me?u nama. Ustavni poglavar naše države – ne znamo je li ona republika ili monarhija – morao bi da se izjasni. Mislimo na B. Tadi?a, jer nije mogu?e da ne vidi o ?emu se ovde radi i da opasnost nije S. Ugri?i? nego drugi. A ko je hteo, vele tako u Banjaluci, da obezglavi i državu i crkvu, to se jednom mora znati. Ostalo je buka i bes, jer im ne ide najbolje i nisu sigurni šta ?e na izborima – oko ?ur?evdana – biti i kako ?e ko pro?i. Pisci u zatvoru, to nije novo i teško da ?e im to pomo?i. Pisci pišu i treba da pišu i valja im znati da je to dobro, no “paziti treba da ih ne uhvate”, kako je govorio veliki Bule, koji je taj posao dobro poznavao. Njihovi paradoksi nisu raspalili terorizam, a to su radili drugi diljem Balkana. A ono u Banjaluci – onaj loš dan u Pijemontu srpskom: svi sve znamo, samo ne znamo ko je unosio eksploziv tipa TNT. Za S. Ugri?i?a i nas iz Foruma pisaca sigurno znamo da nismo. Nije ni A. Nikolaidis, ali on je gra?anin susedne države kojoj mnogi rade o glavi – i tako dalje. Ministra Da?i?a mu?i šta ?e biti na izborima, a pisci nisu – koliko znamo – ni u izbornim komisijama, a još manje u komisijama za prebrojavanje glasova.

Tužno je i ružno na Balkanu, umalo ne rekosmo kao na novosadskom keju na kojem preosve?eni vitla žežlom i ne da gradskim vlastima u da pri?e.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!