MIRKO ĐORĐEVIĆ: O “vojvođanskom separatizmu”

08 Jan 2012

Da je svesti o autonomiji bilo u godinama koje su nam pojeli, ne skakavci, već sveci i osvetnici uz ratovođe koji se i danas malo–malo pa isprse da nas vrate u devedesete, ako nas – daleko bilo! – već nisu vratili u sredinu osamdesetih godina, kada je sve počelo sa balkanskom lađom koja je u oluji – da se i mi prisetimo jedne svoje knjige – i iz koje skoro izaći neće i ugledati kopno

Sa anketama i sondažama treba biti oprezan, jer se i najozbiljnije ra?ene mogu tuma?iti kako ko ho?e – to je svuda u svetu vazda tako i bilo.

Sondaže se naravno rade na “uzorku”, i to je nezaobilazna metodologija budu?i da ostalo spada u drugu vrstu izjašnjavanja gra?ana. Najkomplikovaniji problem nas ?eka na po?etku – brzo zapo?ne tuma?enje, i za to ve? gra?ani nisu krivi, kao ni oni koji ankete vrše. Kada je gospo?a M. Puziga?a saopštila rezultate do kojih je došla agencija Skan, u novinama se ve? pojavio naslov – “Sve više vojvo?anskih separatista”. Tu zapo?inju nevolje i tu se mnogo ne može u?initi, osim da se rezultati pogledaju i da se tu nešto kaže o njima. Ni odobravanja ni sumnje nisu u svakom pogledu isklju?eni i dobro je da ih bude.

Rezultati – to je prvo i najvažnije – ne pokazuju nikakav separatizam u Vojvodini u politi?kom smislu. Novinarska mašta nema granica, ali i to je neko pravo koje valja poštovati. Ako “gotovo polovina gra?ana Vojvodine podržava njen sadašnji status”, to nije separatizam, ve? volja gra?ana. Kada to kažu – u ozbiljnim sondažama – gra?ani Nema?ke, koja ima tuce autonomija, niko ne govori o separatizmu, ve? o vrednosti na kojoj po?iva ta savezna država, velika i najbogatija u EU. A sadašnji status Vojvodine ure?en je Ustavom Srbije, koji je brana svakom separatizmu. To o nekakvom vojvo?anskom separatizmu ne podržava ni T. Nikoli?, od milja zvani Toma Grobar svuda u narodu, a taj simpati?ni nadimak je sam u Skupštini Srbije svojevremeno objasnio. Stoga bi valjalo bolje pogledati rezultate koje je gospo?a Puziga?a saopštila, jer ostalo su insinuacije kojih ima i za koje znamo odakle dolaze – i mitropolit Amfilohije i legendarni doktor K. iz DSS jasno kažu šta misle. To je njihovo i njima sli?nih tuma?enje – i to je neko pravo koje valja poštovati.

Ima gra?ana koji su za autonomiju, ali i gra?ana koji su za republiku Vojvodinu. Toga ima i u Šumadiji i u drugim regionima, a ono u Sandžaku je drugo – muftija ho?e samo bošnja?ku muslimansku autonomiju. U Vojvodini stvari stoje druga?ije i jasnije – broj onih koji se izjašnjavaju za samostalnost je “jedan do dva odsto”, a sada je jasno da je u istraživanjijma odnos za samostalnost 5,3. A ne bezmalo isto. U suštini, za ve?u autonomiju je ve?ina i tako dalje. To je ono iz Ustava 1974. godine, kada je bilo 17 procenata, ali sve to znamo, kao što znamo da ima gra?ana – a to je 6 procenata – koji su za ukidanje svakog vida autonomije. Sve je ra?eno, ne zaboravimo to, na uzorku koji je naveden – 1.582 ispitanih gra?ana na terenu. Nije, dakle, u pitanju neka posebna država, ve? ja?a i utemeljenija autonomija – a to ve? nije nikakav separatizam. Opet ?emo pomenuti prvaka SNS-a Tomislava Nikoli?a, koji je u Novom Sadu ovih dana kazao – “Vojvodina ?e imati prava koja je stekla i niko na bilo koji na?in ne?e mo?i da joj to uskrati. Neka Vojvodina bude pokreta? razvoja i lokomotiva ulaska Srbije u EU”. Nismo pristalice politike SNS-a u svemu – ozbiljno sumnjamo i u namere prvaka za budu?nost – ali je ovo odmeren i razuman stav koji jasno razlikuje šta je šta u sadašnjem stanju stvari oko Vojvodine – a koliko je Nikoli? iskren i da li ?e biti dosledan, još je rano govoriti.

Pri?e o nekakvom vojvo?anskom separatizmu su insinuacije desni?arskih stranaka. Šta govore radikali i presvu?eni radikali – a oni se s vremena na vreme presvla?e – to nije nepoznato i o tome ?emo govoriti drugi put, ako nismo ve? i previše govorili o tome. I ovo istraživanje pokazuje u suštini da je autonomija, što ve?a i što bolje ustrojena, na dobro svih, i Srba i drugih, i u Srbiji i u Vojvodini. Insinuacije, me?utim, ne treba potcenjivati, jer to je mo?na ideologija ?ije su posledice razorne i pogubne za sve, posebno za Srbiju, koja se mu?i sa “kosovskim krstom” o vratu. Malo ko pomišlja da bi autonomija bila od koristi i zaista u svakom pogledu “lokomotiva” koja vu?e Srbiju. Eh, da je te svesti bilo u godinama koje su nam pojeli, ne skakavci, ve? sveci i osvetnici uz ratovo?e koji se i danas malo–malo pa isprse da nas vrate u devedesete, ako nas – daleko bilo! – ve? nisu vratili u sredinu osamdesetih godina, kada je sve po?elo sa balkanskom la?om koja je u oluji – da se i mi prisetimo jedne svoje knjige – i iz koje skoro iza?i ne?e i ugledati kopno.

Bilo kako bilo – bi?e još sondaža – Vojvodina pripada svim Vojvo?anima ma koje vere i nacije oni bili.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!