MIRKO ĐORĐEVIĆ: Narodu se ugoditi ne može

05 Feb 2014

Svi u ostavci osim Gospodara Vučića

Orkanski udari košave s Karpata preko Banata uneli su pometnju me?u politi?are, u Feketi?u je bilo dramati?no – na ivici katastrofe.

Tek što je ?etni?ki vojvoda Toma N. raspisao izbore krenula je košava, i to udarima kakvi se ne pamte. Panika je posebno zahvatila politi?are, jer u situaciji u kojoj se nalazi Srbija košava može da oduva mnoge sa scene i u prilici smo da vidimo kako su se snalazili. Pomenu?emo ?uvenog Nasradina hodžu – kao javnu li?nost i muslimanske i hriš?anske tradicije, ne samo na Balkanu ve? i šire – on je imao sluha za narod. Pritisla jara popodnevna, a njemu nikako san na o?i, izašao je malo na sokak i sjatile se džematlije – mi bismo rekli parohijani – da ga pitaju šta je novo na dunjaluku. „Nema ni?eg novog”, mrzovoljno odgovara hodža, „osim što ?ujem da na onom kraju kasabe dele besplatno ovnujsku ?orbu”. I ušao je u ku?u i nije ni prilegao, ?uo je kako tutnji sokacima jer narod nekuda hita. Izašao je i vidi o ?emu se radi, svi jure onamo na ?orbu, i zadigao je peševe mantije i pojurio i sam na kraj kasabe. Nikad se ne zna, možda i dele tu ?orbu.

To je psihologija i naroda i vo?a. Izmili se nešto, pa ko zna, možda i tako bude.

A ovi izbori, ko je to smislio, niko ne zna. Neki politi?ar svakako, ali ni to nije sigurno – nema tu šta da se bira, ali neko tako ho?e.

Niti narod zna koga da glasa niti su politi?ari sigurni šta da kažu i obe?avaju svašta. Aktuelna Vlada I. Da?i?a je u ostavci ili u tehni?kom mandatu, svi su u ostavci sem Gospodara Vu?i?a, koji je uz ostalo i prvi potpredsednik Vlade. On nije u ostavci. Jedini. Ima ga svuda i neumoran je. Stiže i u Lapovo i u Brisel i sve rešava, za sve se pita. Kako ?e ko pro?i na izborima, ne znamo, ali Gospodaru svi predvi?aju uspeh. On je na vlasti i ne?e valjda da izgubi izbore. Reklo bi se, narod se ve? navikao na Gospodara Vu?i?a i skoro ponavlja – Kad je teško, Vu?i? – kakav tamo neki ?ovi? – jer Gospodar sve može. Ali narodu niko ugodio nije. Gacao je Gospodar Vu?i? po smetovima i spasavao decu svojim rukama. To mi li?no cenimo, jer politi?ari to i treba da ?ine. Kamo sre?e da ih je bilo više, da je i recimo banatski vladika zadigao peševe mantije i pošao u smetove da pomogne, te Amfilohije recimo. Ne, nema njih, ali je junak dana bio Vu?i?. I po?ele su spekulacije u lajavoj beogradskoj štampi, te to se Gospodar Vu?i? reklamira u kampanji, te nije ono dete neko Srp?e ve? Šiptar?e iz Prizrena. To je uznemirilo Agitprop SNS i krenuli su da cenzurišu. Nema toga ?ega u Srbiji nema, sve se okrene na lakrdiju. A Vu?i? se pravda. Kaže, da nije išao u Feketi?, bilo bi loše, „po?eo sam i nikako da ugodim narodu”. Pošao je hrabro i Vu?i? zna da ?e ova košava mnoge oduvati, za svaki slu?aj. Li?no držimo da je postupak Gospodara Vu?i?a u redu, a narod ko narod, niko mu ugodio nije i ne?e. Podigla se galama da je ovo predizborna kampanja, a Vu?i? je pošao da spasava, i pravda se. Ne pomaže, neki vide kako nosi glasa?ku kutiju kroz snegove i tako dalje.

Svega ima u ovom podvigu Gospodara Vu?i?a i svak vidi ono što mu se svi?a i tuma?i tako kako mu se ho?e.

Mi nismo od onih koji iz tople sobe seire – ne, mi mislimo da je Vu?i? spasavao decu, ali i da tu ima i politike. Stoga nismo za ironiju ve? za sagledavanje realnosti. Niko nije siguran pa ni Gospodar Vu?i? kako ?e pro?i na izborima, možda se narod uzjoguni, pa i njemu okrene le?a kao što je tolikima pre njega koji su se javljali kao spasioci i Mesije. Predizborna kampanja se zahuktava, pa je i Gospodar Vu?i? krenuo. Ovo jeste u Feketi?u spasavanje dece, ali i predizborni trik. Svi sve obe?avaju, jedni obe?avaju Beograd na vodi, da iza?emo na Jonsko more preko Morave, jedni obe?avaju jaje na oko, drugi ukidanje tv-pretplate, drugi duple penzije i popust za sahrane ako umremo prepodne, ništa narodu da se dopadne, šta god da u?iniš, narod gun?a. Niko mu ne valja. Izbori su vašar u Rumi na sv. Georgija. Nikada se ne zna. Jedne novine pišu da ?e bezmalo svaki politi?ar iza?i sam na izbore, a neki opet da ?e svaki gra?anin sam iza?i i glasati za sebe.

Svak nešto smisli kao onaj Nasradin hodža, pa poveruje i sam da ?e tako biti. I svi jure da vide šta ?e biti na izborima. A legendarni Nasradin hodža je mrzovoljan kada duva vetar ili kada je omorina velika. Lideri politi?kih partija svakog dana nešto novo smisle – niko ni s kim ne?e, ali posle izbora ?e biti koalicija koje se ve? u potaji dogovaraju. Može i Kurta s Murtom, ali mogu i posebno, mogu obojica da zajašu na grba?u naroda, ali narod je tek nesiguran. Njemu niko da ugodi, pa nije mu ugodio ni gospodar Vu?i? i otuda smišlja ove trikove kako bi ga opsenio. On jeste jak i svemo?an, ali s narodom se nikada ne zna. Ili je ovo Gospodar smislio da mu budu?e žitije bude velelepno. Eno, Amfilohije oslikava crkve i na freskama su jedni u raju drugi u paklu. Knez Miloš je svoje govore po?injao tako što je govorio „narode, snago moja”, a završavao… bolje da to ne citiramo.

Duva košava i kampanja se zahuktava sve više i iz dana u dan imamo mnogo toga ?ime se lajava štapa ili tabloidi bave. Vide?emo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!