MIRKO ĐORĐEVIĆ: Jovanča i Milojka

16 Oct 2012

Zanimanje za neobične životinje

Kada se ljudi u Turskoj ispnu do visokih položaja i dokopaju vlasti
?esto se kod njih javi i poja?a zanimanje za neobi?ne životinje.
Andri?: „Pri?a o vezirovom slonu”

Nije ovo varijacija u stilu Romea i Julije te Omera i Merime – vreme naših ljubavnih elegija je davno isteklo – ovo je skica za jedan lik i delo.

Nastojimo da damo skicu za lik i delo D. M Palme, gradona?elnika Jagodine i prvaka poznate politi?ke partije. Nismo sigurni da ?e nam posao po?i za rukom. Mi vremešni ljudi malo smo konzervativniji, pa smo navikli da pomenuti grad zovemo Svetozarevo – imenom onog bledolikog mladi?a koji je sklopio o?i u dvadeset i sedmoj godini života i ostao veliki mislilac u novijoj istoriji Srbije. ?ovek u svom vremenu i u našem Svetozar Markovi? je me?aš u našoj istoriji, sa idejama koje i danas manjkaju Srbiji. No, neka bude i Jagodina. A gradona?elnik Palma je sigurno zaslužna li?nost i mnogo je toga dobrog uradio i za grad i za sve nas. On vodi mladi?e i devojke da vide Evropu – i to mu uspeva – na njegovu inicijativu u zemlji, koja pati od bele kuge, mladi?i su po?eli da se žene, a devojke sre?u da traže. Plemenito je to delo. Istina, masovno su Srblji krenuli da se žene ali Albankama – ni u tome ni?eg lošeg nema – jer bitno je da poroda bude za spas Srbije. Nekima se to svi?a, kao i nama, ali ima i nekih koji prigovaraju – ko ?e svetu celom da ugodi. Oduvek je tako i bilo, i u prošlosti našoj slavnoj. Poslednja naša vladarka zvana Majka Angelina – njeno je i Kupinovo i Krušedol – je bila Albanka ili kako ovi danas kažu „Šiptarka”, iz ku?e Aranita u Elbasanu, a imali smo i patrijarha sa ?almom i tako dalje, da ne gnjavimo o tom. Ovim gore re?enim gradona?elnik dobro ?ini, ali smo zbunjeni njegovom politi?kom filozofijom. No, setimo se jedne divne pesme koja se i danas ?uje i koju je naš deda u re?im momentima ne pevao no recitovao –

Niko nema što Srbin imade,
Srbin ima za brata Hrvata
Srbin ima za zeta Tur?ina –
Snaja mu je roda šiptarskoga.

Znali su naši stari kako to jedino me?u ljudima biva i nisu bili pakosni i nacionalisti?ki zatucani. Ljudi su ljudi, ako su ljudi. Nismo mi najgori, ima i gorih od nas. No, vratimo se gradona?elniku D. M. Palmi, ?ijim se likom i delom ho?emo baviti. Ta?nije, njegovom politi?kom filozofijom na ?elu stranke koju vodi. Tu ima mnogo protivure?nog, pa i ne mnogo jasnog. U njemu se probudila ona znatiželja za neobi?ne životinje koju je veliki pisac maestralno prikazao. U Srbiji žirafa nema, a Jagodina ima i majmune i žirafe, da se deca raduju jer zahvaljuju?i vrednom gradona?elniku prvi put u životu mogu da vide i majmuna i ljupku žirafu sa onim divnim vratom njenim. Nevolja je nastala kada je D. M. Palma rešio da žirafe oženi, odnosno uda. Mladoženja ima osam punih godina, a mlada tek tri i koji mesec, i on ih je ven?ao u gradu. Nismo obavešteni da li je ?inodejstvovao sveštenik i kako je pevao ono divno – Isaije, likuj onako po Trebniku. U novinama svega ima ali, mi se tabloidima ne hranimo – istina bilo je i pokrštavanje i ven?anja pingvina – to smo prikazali povodom romana A. Fransa – ali da se žirafe ven?avaju, to je naše nešto.

Gradona?elnik je održao pred gra?anima dirljiv govor i naglasio da su mlada i mladoženja jedno muško a drugo žensko. Da li su sposobni za brak, to neka vide zoolozi. Gradona?elnik se nada kao i svi mi da ?e poroda biti i prinove. On ne podnosi brakove osoba istoga pola i istakao se posebno i angažovao se kod zabrane šetnje ljudi homoseksualne orijentacije. Tu je mnogo ugodio I. Da?i?u i drugima, ali se zamerio Evropi. I to mnogo. Ne?emo se mešati u to iako Srbija ima zakon o diskriminaciji koji štiti sve grupe od mogu?nosti nasilja. Gradona?elnik ne priznaje mnogo evropske sudove i naravno ni onaj u Hagu, kao i svi njegovi koalicioni partneri u Vlasti i Vladi. To što se bori za prava životinja vrlina je svakako, ali postoje i ljudska prava, i to se mora kako bi ljudi bili sigurni bilo kako da su orijentisani seksualno, kako se to danas kaže.

Gradona?elnik se koleba oko demokratskih na?ela i u koaliciji je sa SNS i SPS, a bio je u mnogim koalicijama – u kojima ?e tek biti. U Srbiji se ne zna ko je kada i s kim sve bio u savezu i s kim ?e tek biti, ali se zna da u Evropu i ne treba ni žuriti ni srljati kako nas u?i iz dana u dan ustavni poglavar države naše Toma N. Naravno, gradona?elnik se bori i protiv kriminala i to je vrlina – niko ne zna istini za volju, koliko koštaju žirafe i koliko se daje za njihovo izdržavanje. Nikom on ne govori ni koliko je koštalo ven?anje, te zabava gra?anstva u vezi s ovim znamenitim doga?ajem. Ono u tabloidima mi i ne gledamo, ali, da kažemo, to zadenemo ?esto našem ma?ku Amfiju za rep – on voli da se igra tako. On nije neka neobi?na životinja, ali je vrlo lep i veoma pametan. I mi volimo životinje i njih treba voleti, jer one ?oveka prate od njegovog pojavljivanja na planeti Zemlji.

Ovo je samo uvod za mali ogled o liku i delu znamenitog gradona?elnika Jagodine. Jer nije lako odrediti da li kod njega preovla?uju vrline ili mane, kao i kod svih ljudi. Ven?anje je bilo lepo ma kako shvatali taj ?in. Još da je bilo po Crkvenom Treniku bilo bi bolje i pamtilo bi se duže. Mi imamo i tu tradiciju da dokon pop i jari?e krsti i tako dalje.

Ah, da onu žirafu zovu Emi a svet joj dao ime naše Milojka – šaljiv?ina svuda pa i u Jagodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!