Mirko Đorđević dobitnik nagrade Novog optimizma

05 Dec 2014

Bio je inspiracija i izvor neprocenjive podrške

Dobitnik ovogodišnje nagrade “Dobar primer Novog optimizma” je sociolog religije, književnik, esejista i prevodilac Mirko ?or?evi?, saopšteno je danas iz pokreta “Novi optimizam”.

U obrazloženju tog pokreta najavljuje se da ?e u prostorijama zrenjaninskog Pozorišnog kluba “Zeleno zvono” u sredu, 10. decembra, na Me?unarodni dan ljudskih prava, biti održan omaž Mirku ?or?evi?u, uz podršku njegovih prijatelja.

“Kao  po?asni potpredsednik “Novog optimizma”, bez ograni?enja mandata, kako je sam voleo da doda s poentiraju?im kažiprstom u vazduhu, Mirko ?or?evi? je ?ovek koji je bio kako inspiracija, tako i izvor neprocenjive podrške pokretu”, navodi se u obrazloženju.

Mirko ?or?evi? je bio ?lan Foruma pisaca, PEN kluba i dobitnik nagrada “Konstantin Obradovi?” za unapre?enje i širenje kulture ljudskih prava, “Dušan Bogavac” za etiku i hrabrost; “Vukove povelje” za vrhunska ostvarenja u istraživanju nacionalne kulture i pedagoške baštine i Nagrade za toleranciju me?u narodima Vojvodine.

Bio je ?lan Saveta Nezavisnog društva novinara Vojvodine i veliki prijatelj tog društva i potpredsednik Pokreta “Novi optimizam”. Preminuo je 18. aprila 2014. godine.

Objavio je knjige “Osmeh boginje Klio”, “Znaci vremena”, “Sloboda i spas – hriš?anski personalizam”, “La voix d`une autre Serbia”, “Legenda o trulom Zapadu”, “Sjaj i beda utopije”, “Kišobran patrijarha Pavla”, “Balkanska la?a u oluji”, “Oslobo?enje i spasenje”, “Pendrek i prašina”, “Jevan?elje po Mariji”.

Sara?ivao je u brojnim uglednim doma?im i stranim listovima i nau?nim ?asopisima. Bio je saradnik i portala Gra?anske Vojvodine “Autonomija”.

Pokret „Novi optimizam“ je nastao sa ciljem da se doprinese borbi protiv društvenog autizma i svih oblika politi?kog ekstremizma. Osniva? i idejni tvorac tog pokreta je Branislav Guta Gruba?ki.

Nagradu za „Dobar primer Novog optimizma“ do sada su dobili Goran Prugini?, koji je 2005. godine prilikom pada autobusa sa Žabaljskog mosta u Tisu jedini prisko?io u pomo? stradalima, pokret „Kapiraj-Kopiraj“,  glumica i borkinja za ljudska prava Mirjana Karanovi?, kikindska VK Televizija,  osniva? optimisti?nog poduhvata „Domboš Fest“ u Malom I?ošu Laslo Horvat,  Novooptimistkinja iz Subotice Ivana Duli? Markovi?, medicinski tehni?ar i pravnik iz Zrenjanina Željko Babi?, zrenjaninska Muzi?ka škola „Josif Marinkovi?“, ?lanovi beogradskog rege sastava „Del Arno Band”, autori i glumci serijala Državni posao i novinar nedeljnika “Vreme” Dragan Todorovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!