Mirčić: Saradnja “šiptarskih terorista” i vojvođanskih autonomaša

23 Feb 2009

Srpska

Srpska radikalna stranka insistira na tome da se predlog statuta Vojvodine povu?e iz procedure na republi?kom nivou i da se ide na izradu i usvajanje novog, jer „ovaj statut je završena pri?a“, izjavio je ju?e potpredsednik te stranke Milorad Mir?i?. Da li ?e taj dokument, usvojen krajem prošle godine u Pokrajinskoj skupštini, biti odobren u republi?kom parlamentu ili ne odlu?i?e skupštinska ve?ina, a odluku o tome da li ?e biti povu?en iz procedure može doneti „vladaju?a ve?ina, odnosno Boris Tadi? svojim autoritetom“, rekao je Mir?i? na konferenciji za novinare.
Šef radikala Južnoba?kog okruga je naglasio da bi novi nacrt statuta Pokrajine trebalo da bude u skladu s Ustavom i „od koristi gra?anima Srbije koji žive u Vojvodini“, a ne da, poput aktuelnog predloga, podiže politi?ke tenzije, otvara nove politi?ke sukobe i „u Vojvodini pravi atmosferu kakva je na Kosovu i Metohiji“. Mir?i? je ocenio da veze izme?u „šiptarskih terorista i onih koji bi da cepaju Srbiju odvajanjem Vojvodine, sežu još iz vremena komunizma i Josipa Broza“. Saradnja izme?u „šiptarskih separatista i vojvo?anskih autonomaša“ je, po diktatu iz inostranstva, ostvarivana i u vreme raspada SFR Jugoslavije, naveo je on.
Mir?i? je istakao da smo svedoci da se i sad, povodom rasprava o statusu Pokrajine, aktiviraju pojedine politi?ke li?nosti, stranke, udruženja, pa ?ak i „neki mediji“ koji se finansiraju iz budžeta, da bi „unosili zabunu i pometnju me?u gra?ane“.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!