Ministarstvo prosvete Karlovačkoj gimnaziji uskratilo dvojezičnu nastavu

22 Jun 2017

"Hajka na najstariju gimnaziju, u sklopu politike vladajuće stranke da populacija ostane neobrazovana i potčinjena"

Karlova?ka gimnazija, jedna od najeminentnijih škola u Srbiji, ove godine je ostala bez dvojezi?nog odeljenja, koje je u školi bilo vrlo popularno.

Naime, kako saznaje 021, roditelji ?ija deca su želela da poha?aju nastavu na francuskom jeziku bila su šokirana kada su odjednom, neposredno pred prijemni ispit za ovo odeljenje, saznali da isti ispit ne?e biti održan.

Mnogi od njih ostali su zbog toga u problemima jer nisu o?ekivali da ?e im upisni rok za decu prakti?no propasti. Jedan od roditelja navodi za 021 da njegova ?erka odmalena govori francuski i želi da se školuje na ovom jeziku, što joj je omogu?avala upravo Karlova?ka gimnazija.

“Po?etkom maja, Karlova?ka gimnazija nas je obavestila da su dobili rešenje od Ministarstva prosvete i da im je odobren upis na bilingvalnu nastavu. Po?ele su intenzivne pripreme i sredinom maja, naša ?erka se u Karlova?koj prijavila za polaganje prijemnog ispita. Prijemni je bio zakazan za 27. maj, kada je prijemni, uostalom, za sve bilingvalne nastave u svim školama. Naravno, nije se prijavila za polaganje prijemnog u Jovinoj gimnaziji, gde tako?e postoji bilingvalna nastava”, pri?a roditelj devoj?ice koja je morala da odustane od upisa.

Ve? 24. maja, svega tri dana pre prijemnog ispita, roditelje su zvali zaposleni u Karlova?koj gimnaziji i poru?ili da su prethodnog dana dobili dopis od Ministarstva prosvete da na konkursu za upis nema bilingvalne nastave u Karlovcima.

“Škola nam je poru?ila da je uputila prigovor, ali ne o?ekuje se pozitivno rešenje. Ne samo da je ovakvim ishodom ošte?ena naša ?erka i svi oni koji su hteli da upišu bilingvalnu nastavu u Karlovcima, nego imam utisak da se vodi hajka na najstariju gimnaziju. A sve to u sklopu politike vladaju?e stranke – pardon, jednog ?oveka, kojem je cilj da populacija ostane neobrazovana i samim tim pot?injena. Njima ili njemu nisu potrebni ni oni koji znaju svoj jezik – što se vidi po sastavu vlade i raznih ministarstava. Dosta im je ?etiri padeža. Da, zvali smo ministrastvo prosvete – ne mogu ništa da nam kažu”, objašnjava za 021 ovaj razo?arani roditelj.

V. d. direktora Karlova?ke gimnazije Radovan Kova?evi? kaže za 021 da Ministarstvo prosvete nije toj školi dalo saglasnost da ove školske godine vodi dvojezi?nu nastavu, iako je planom upisa u Karlova?koj bilo predvi?eno to odeljenje. “Ali, Ministarstvo prosvete nije dalo saglasnost za formiranje tog odeljenja. Karlova?koj gimnaziji je od velikog zna?aja, a u najboljem interesu u?enika, upis u bilingvalna odeljenja i preduze?emo sve neophodne aktivnosti da bismo u školskoj 2018/2019. godini planom upisa dobili navedeno odeljenje”, navodi Kova?evi?.

U Ministarstvu prosvete ve? skoro 10 dana ne odgovaraju na pitanja 021 zbog ?ega je Karlova?koj gimnaziji odjednom, nekoliko dana pred prijemni ispit, oduzeto pravo da sprovode dvojezi?nu nastavu.

Dvojezi?na nastava sve ?eš?a je praksa u vojvo?anskim školama, a naro?ito u Novom Sadu, gde se pridružuju i osnovne škole. Bilingvalno odeljenje ima Osnovna škola “Jovan Popovi?”, kao i “Petefi Šandor”, a ve? poznata po ovoj nastavi je Gimnazija “Jovan Jovanovi? Zmaj”.

(021)

Podelite ovu stranicu!