Ministarstvo: Neće biti nestašice mleka

23 Aug 2011

Ministarstvo poljoprivrede je u svakodnevnom kontaktu sa proizvođačima, najvećim snabdevačima, mlekarskom industrijom i kompanijama koje pokrivaju više od 90 odsto tržišta mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji

Srbiji ne preti nestašica mleka, izjavio je danas u Kruševcu pomo?nik ministra poljoprivrede Miloš Milovanovi?.

“Nijedan podatak ne ukazuje da Srbiji preti nestašica mleka”, rekao je on prilikom obilaska karantina u selu Belasica, u kome su smeštene 42 junice simentalske rase, nedavno uvezene iz Bavarske, uz subvenciju Vlade i lokalne samouprave.

Prema njegovim re?ima, “Ministarstvo poljoprivrede je u svakodnevnom kontaktu sa proizvo?a?ima, najve?im snabdeva?ima, mlekarskom industrijom i kompanijama koje pokrivaju više od 90 odsto tržišta mleka i mle?nih proizvoda u Srbiji”.

Milovanovi? je kazao da podsticajne mere, kao što je subvencionisanje 80 odsto cene u nabavci kvalitetnih grla goveda od strane države i 20 procenata od strane lokalne samouprave, predstavljaju efikasan na?in plasmana budžetskih sredstava koja u roku od šest meseci daje konkretan rezultat u govedarstvu.

On je dodao da je interesovanje lokalnih samouprava za taj vid subvencija veliko i da su one prepoznale i priliku i mogu?nosti poljoprivrednih gazdinstava u svojim opštinama.

“Ube?eni smo na osnovu dosadašnjih rezultata da ?e ta mera u kombinaciji sa merama koje Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede sprovode, preokrenuti negativan trend koji smo imali u mle?nom govedarstvu od pre par godina”, rekao je on i istakao da se ve? sada mle?no govedarstvo “nalazi u uzlaznoj putanji, o ?emu govori veoma stabilno tržište mleka i mle?nih proizvoda”.

Milovanovi? je naglasio da je sto?arstvo je prioritet rada i Ministarstva poljoprivrede i da je to “logi?an izbor imaju?i u vidu ‘efekat generatora’ koji ono ima na ostale grane poljoprivredne proizvodnje, a naro?ito ratarstva”.

Gradona?elnik Kruševca Dragan Jovanovi? je objasnio da je lokalna samouprava, na osnovu raspisanog konkursa, pomogla nabavku 57 goveda subvencijom od 600 evra za uvozna i 400 evra za doma?a grla, ali da grad, osim te subvencije, pomaže poljoprivredni razvoj svog kraja i finansiranjem vešta?kog osemenjavanja, te subvencijama kamata na poljoprivredne kedite.

“Ovo nije poslednja kupovina junica. U dogovoru sa Ministarstvom za poljoprivrednu, do kraja godine opredelili smo još ?etiri miliona dinara subvencija za nabavku još 100 rasnih grla goveda”, najavio je Jovanovi?.

Predsednik udruženja odgajiva?a goveda simentalske rase “Mle?na dolina” iz Velikog Šiljegovca Mirko Brki? rekao je da o?ekuje pomo? Vlade i lokalne samouprave za nabavku još stotinu grla.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!