Ministarka srušila dogovor premijera i Vojvođana

28 Apr 2009

O?ekivanja da ?e Odbor za finansije republi?kog parlamenta usvojiti „vojvo?anski amandman” na rebalans budže…

mirko-cvetkovic.jpgO?ekivanja da ?e Odbor za finansije republi?kog parlamenta usvojiti „vojvo?anski amandman” na rebalans budžeta ju?e su se izjalovila. Podsetimo, u petak su predsednici Vlade Srbije i PIV-a Mirko Cvetkovi? i Bojan Pajti? sa liderima SVM-a i LSV-a Ištvanom Pastorom i Nenadom ?ankom postigli dogovora da budžet APV bude pove?an za 6,5 milijardi dinara, odnosno na nešto preko 52 milijarde, ?ime bi bila ispoštovana ustavna norma da budžet Vojvodine iznosi najmanje sedam procenata budžeta Srbije. Me?utim, ministarka finansija je ju?e obelodanila da ?e obe?ani transfer novca u pokrajinsku kasu, zapravo, uslediti tek nakon što bude usvojen zakon o prenosu nadležnosti
– Sve ?e ostati u okvirima definisanim rebalansom budžeta, zna?i isti prihodi, rashodi i isti deficit. Ali, veoma hitno bi?e donet zakon o prenosu nadležnosti, pretpostavljam krajem maja – izjavila je ministarka Dragutinovi? novinarima u srpskom parlamentu, najavljuju?i da upredo sa svim ovim poslovima mora biti donet i rebalans vojvo?anskog budžeta.
Na pitanje da li Vlada za takav scenario ima saglasnost vojvo?anskih stranaka, pošto je sa premijerom u petak bio postignut druga?iji dogovor, ministarka je odgovorila: „Ja bih rekla da smo je dobili“.
– Bio je sastanak kod premijera Cvetkovi?a. Ne znam ko je sve bio na tom sastanku, jer sam bila u skupštinskoj sali i branila budžet, ali znam da je rezultat bio taj da ?emo dobiti podršku za rebalans – pojasnila je ministarka finansija, uz napomenu da je u svemu jedino važno to da ?e Vojvodina dobiti obe?anih sedam posto, a ne to da li ?e se taj novac trošiti od 1. maja ili 1. juna, „pošto je u pitanju isti kola?“.
Novinare je interesovalo i koje garancije Vlada daje Vojvo?anima da ?e obe?anje biti ispoštvano, s obzirom da se ve? više od pola godine prolongira i potvr?ivanje statuta i donošenje zakona o nadležnostima.
– Garancija je data re?, postignut je dogovor, ubrzano se radi na zakonu o nadležnostima u ovom trenutku. Dakle, bi?e – optimista je ministarka. – Prakti?no je sve definisano zakonom o budžetu koji smo doneli za 2009. i u kojem postoji ?lan koji kaže da ?e prenos sredstava AP Vojvodini i?i nakon prenosa nadležnosti. Sada je definisano i koje su to nadležnosti. Oni sugurno dobijaju taj novac.
No, šef poslanika Saveza vojvo?anskih Ma?ara u republi?kom parlamentu Balint Pastor nedvosmisleno je poru?io ministarki Diani Dragutinovi? da SVM ne?e glasati za rebalans državne kase ukoliko ne bude ispoštovan aranžman postignut sa premijerom Cvetkovi?em.
– Kao ?lan Odbora za finansije pitao sam ministarku Dragutinovi? dokle se stiglo sa realizacijom dogovora sa premijerom Cvetkovi? – izjavio je Pastor za „Dnevnik”. – Me?utim, umesto o korekciji protivustavnog predloga rebalansa, ministarka je govorila o tome da ?e Vojvodina mo?i da ra?una na obe?ani novac tek po donošenju zakona o nadležnostima. To objašnjenje za nas nije prihvatljivo, jer donošenje zakona o nadležnostima nema nikakve veze sa ustavnom obavezom da Vojvodina dobije najmanje sedam posto iz budžeta Srbije. Kako god, mi o?ekujemo da dogovor bude ispoštovan, da Vojvodina dobije dodatnih 6,5 milijardi dinara i da se to jasno vidi u rebalansu republi?kog budžeta. U suprotnom, poslanici SVM ne?e podržati protivustavan akt!
Pastor kaže da on ipak ljudski veruje premijeru Cvetkovi?u, i kada je re? o rebalansu budžeta, kao i kada je u pitanju njegovo obe?anje da ?e statut APV biti potvr?en a zakon o nadležnostima usvojen do kraja juna. Pri tome dodaje i da se nada da je predsednik Vlade taj koji odlu?uje. Na istom fonu je i razmišljanje poslanika LSV, koji poru?uju da nije važna dobra volja premijera da reši problem, ve? da je jedino važno da problem bude rešen.
– Ovakvi nesporazumi su nešto što moraju da rasprave predsednik Vlade i njegova ministarka finansija, tim pre što do ovakve situacije verovatno ne bi ni došlo da je ministarka bila otvorenija za dogovor pre no što je uopšte pustila u skupštinsku proceduru predlog rebalansa budžeta. Mi nemamo razloga da ne verujemo premijeru Cvetkovi?u, a svaki ministar kome se ne svi?a politika premijera, može da napusti njegov kabinet – izjavila je za naš list narodna poslanica LSV Aleksandra Jerkov.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!