Ministar: Vlada Makedonije nije videla projekat kanala

17 Feb 2013

Sarađini je rekao da je najava izgradnje tog kanala izazvala veliko interesovanje u makedonskoj javnosti, ali je dodao da se makedonske vlasti o tome informišu iz medija

Ministar ekonomije Makedonije Valjon Sara?ini izjavio je da makedonska vlada nije videla pa samim tim ne može ni da analizira predlog Srbije o izgradnji kanala Beograd-Solun.

Sara?ini je za današnji novosadski Dnevnik rekao da je najava izgradnje tog kanala izazvala veliko interesovanje u makedonskoj javnosti, ali je dodao da se makedonske vlasti o tome informišu iz medija, jer nikakvu zvani?nu informaciju o tom projektu nisu dobile.

Podsetio je da se i u prošlosti sagledavala mogu?nost realizacije projekta plovnosti najve?e makedonske reke Vardar, ali je sve ostajalo samo na nivou osnovnih analiza.

“U svakom slu?aju, u zavisnosti od projekta koji nam bude izložen i zaklju?aka koji na temelju njega budu doneti, preduzeli bi se i budu?i koraci”, kazao je makedonski ministar.

(Autonomija/Dnevnik) 

Podelite ovu stranicu!