Mima Ružičić Novković: Životna radost Zorana Đinđića

12 Mar 2016

Zašto Srbija guta, ubija i tera sve kojima je život i življenje na prvom mestu

To je nit jednostavna, ni?im ne optere?uje. Život, za život i u vezi sa životom jer je život jedini opipljiv, omogu?ava delovanje, rad i stvaranje. Sve je materija(l) i životom nam je data mogu?nost da od njih stvaramo bolje za danas i sutra.

Zašto Srbija guta, ubija i tera sve kojima je život i življenje na prvom mestu, predstoji nam da odgonetnemo.

Jedno je živeti u nadi da ?e stvari kad tad biti druga?ije, a drugo uzeti materijal u ruke i skrojiti nešto što odgovara i što ?e se dugo nositi, prekrajati, kopirati, nasle?ivati i na slikama pokazivati generacijama da kroje dalje i stvaraju. To treba od sada da radimo umesto lamenta jer lament ne spre?ava eroziju, a s njom se 30 godina suo?avamo.

Zoran je video kako se na nju može uticati. Bilo je i ima još ljudi spremnih na to. Pitanje je koliko nas je tada bilo spremno na rad bez naknade koja je izvesna i bez uslovljavanja? Koliko nas je sada spremno?

Imamo više mogu?nostii u ovom trenutku. Lament je zaprašivanje tla koje je ve? sva?im prskano i ako ne preduzmemo neku drugu meru, plodovi s njega ne?e biti jestivi, a to je opasno. Osta?e nam lament u džakovima i van njih, a za radost životnu koju je Zoran imao i mnogi pre i posle njega koji su ovde živeli i koji su mogli još da stvaraju, a zaustavljeni su ili nasilno, ili premoreni ili zato što nisu mogli više da spuštaju kriterijume, mora?emo odnekle da angažujemo kopa?e i arheologe.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!