Milošević za Oluju krivio krajiške Srbe

17 May 2011

Agencija Sense objavila je transkripte sednica Vrhovnog saveta odbrane Jugoslavije za vreme Slobodana Miloševića.

Iz transkripata se vidi da su Miloševi? i generali delili stav da su krajiški Srbi sami krivi za Oluju jer su odbili sve mirovne predloge i nisu pokušali ni da se brane.

Transkripti su koriš?eni na su?enju Mom?ilu Periši?u, bivšem na?elniku Vojske Jugoslavije, koji ?eka presudu za zlo?ine u Hrvatskoj i BiH.

Monolog Slobodana Miloševi?a i optužuju?e re?i upu?ene Milanu Marti?u izre?eni su na sastanku sa krajinskim vodstvom na sednici Vrhovnog saveta obrane Jugoslavije 14. avgusta 1995. nakon operacije Oluja.

“Više su izginuli u bežaniji sa stanovništvom, nego što bi izginuli drže?i linije!”, ruga im se Miloševi?.

Prema transkriptu, krajiški Srbi su nakon Oluje o?ekivali da ?e ih Srbija uzeti u zaštitu tako što ?e napasti Hrvatsku, ali Miloševi? i generali odbacuju te ideje kao idiotske.

Vojska Srbije o?igledno je pred rasulom: nafte imaju za šest dana, ?uje se na sastanku. Zato su svima puna usta mira i mirovnog plana. Prema transkriptu, Miloševi? nedelju dana nakon Oluje nije znao ko je naredio evakuaciju Krajine niti ga je preterano briga za to.

Miloševi?: Molim vas, šest hiljada Hrvata je branilo Vukovar pola godine; napadala je cela Prva armija, vazduhoplovstvo, ?udo, sva sila koju je imala JNA, a oni nisu odbranili Knin kojem se može pri?i samo iz tri pravca; nisu ga mogli braniti ni 12 sati!?
Oni ga nisu branili, jer po svim izveštajima koje smo dobili od policajaca, gra?ana i ostalih, ?im je prestala artiljerijska priprema u sedam uve?e, oni su naredili – bežaniju! Prema tome, tu nije bilo nikakvog otpora niti je bilo borbenog dodira sa hrvatskim snagama. (…) Tamo je palo nare?enje da svi iza?u iz Krajine istog dana, ?ak bez stvorenog kontakta sa hrvatskom vojskom na najve?em delu fronta. Da smo istog tog dana napravili idiotsku glupost da im pomognemo, ko bi to stigao do Knina do ve?eri da im pomogne?! Pa, tamo ne bi moglo da se stigne od njihovih kolona kojima su zakr?ili sve puteve u bežaniji zajedno sa stanovništvom. (…) Pitanje je ko je, zaista, doneo odluku da krajiško rukovodstvo napusti Krajinu? Takva odluka, kada su imali sve uslove da se brane, izazvala je egzodus. Sada to treba da bude razlog da Jugoslavija jurne tamo da brani te teritorije, sa kojih su oni utekli kao ze?evi?!

(Jutarnji list, B 92)

Podelite ovu stranicu!