MILOŠ VASIĆ: Vučićeve udvorice i saučesnici

11 Apr 2017

Studija slučaja: Naša Maja

?ija Maja? Koja Maja?

Pa Maja Gojkovi?! A naša je zato što je prošla kroz mnogo politi?kih stranaka i završila u najve?oj i najmo?nijoj, pa je slobodno možemo zvati naša, to jest sva?ija. A naro?ito Njegova.

Izgleda, me?utim, da se naša Maja u svom trenutnom svojstvu Njegove Maje malo zaigrala. Ho?e to iz tako velike stranke i na tako važnom mestu; ho?e, ali nije pametno, kao što ?emo videti. Šta je, dakle, uradila u daljem tekstu samo Maja?

Maja je u svom svojstvu predsednice Narodne Skupštine Republike Srbije 2. marta ove godine suspendovala rad parlamenta do daljnjega, sine die, sa radikalski bestidnim kao objašnjenjem da to ?ini radi „o?uvanja dostojanstva“ tog Visokog Doma, kao da nije bila dugogodišnja ?lanica Srpske radikalne stranke koja je svako malo srozavala taj isti parlament na nivo opscenog cirkusa. Ono što je Maja htela bilo je nešto drugo: da narodnim poslanicima iz opozicije uskrati mogu?nost da bilo šta zucnu što bi – daleko bilo – izašlo u javnost. To je bio potez protivustavan, nezakonit i bezobrazan, štaviše radikalski bestidan, uz jeftino cini?no objašnjenje da ?e parlament sazvati ?im se završe predsedni?ki izbori, jer, kao, nema zasedanja za vreme izbora. Bila je to presna laž radikalskog tipa: predsedni?ki izbori nemaju nikakve veze sa radom Narodne skupštine Republike Srbije; navedeni primeri odnosili su se na parlamentarne izbore, kad Skupština ne radi usred predizborne kampanje. Dobro.

Kada su predsedni?ki izbori bili završeni, naša Maja izjavila je da ne?e sazivati Skupštinu jer da se tu ispred motaju kojekakvi huligani i banda sve merkaju?i kako ?e da banu u Skupštinu kao 5. oktobra i da odande ukradu „stotine hiljada statua i umetni?kih predmeta“ (kaže Maja). To se odnosilo na one klince koji su u ponedeljak, 3.aprila po?eli sa protestima koji traju do danas.

Milos Vasic

Miloš Vasi?: Aleksandar Vu?i? se svako malo nalazi pred izborom: da li da ?uva državu i njene institucije, Ustav i zakone ili da ?uva svoje udvorice i sau?esnike? (foto: Medija centar Beograd)

E, to je ve? bilo previše. Je li Aleksandar Vu?i? lepo rekao da ?e premijerski mandat predati svom nepoznatom nasledniku „za mesec, dva ili tri“? Jeste. Pominje se datum 31. maj, kada Tomi Nikoli?u isti?e mandat predsednika republike, mada ni to ne zna?i ništa u ovo vreme. Možda Maja na?e još neki razlog da Narodnu skupštinu zadrži u zale?enom stanju i nadalje za?epi usta narodnim poslanicima. To je, dakle, postalo ve? previše bezobrazno, bestidno i jeftino cini?no.

To je, izgleda, postalo jasno i Aleksandru Vu?i?u: pre neki dan je preko volje (da to tako nazovemo, je li) procedio da on Maju ne razume (vidi sad!), mada je ona „hrabra žena“ (opa!) i da, ukratko, ne treba da se plaši ni?ega. O tome da bi Maja morala da sazove Skupštinu odmah – nije rekao ništa, mada se nekako naslu?ivala poruka. Poruku su politi?ka klasa i politi?ki polusvet protuma?ili kao najavu Majinog odlaska s mesta predsednice parlamenta, što neke stranke (DS i DJB) ve? otvoreno traže. Nije da ?e im to nešto pomo?i: ve? smo ovde skrenuli pažnju na okolnost da Vu?i? nikada nikoga i ni iz bilo kog razloga ne?e smeniti, samo ako to od njega neko traži, pa makar taj neko napravio i najstrašnije sranje, poput ovoga koje pravi Maja. On da podlegne pritiscima, ovakav neustrašiv kakav je? Nema šanse. On ne da nikoga: ne dam Lon?ara, ne dam Gaši?a, ne dam Stefanovi?a, ne dam Maloga, ne dam Maju! Pljunete mi pod prozor!

Za to vreme svi oni, a naro?ito Maja ovih dana, sistematski podrivaju sistem, ali i ugled države i njenih najvažnijih grana vlasti. Aleksandar Vu?i? se svako malo nalazi pred izborom: da li da ?uva državu i njene institucije, Ustav i zakone ili da ?uva svoje udvorice i sau?esnike. Mi smo, kako se ?ini, ve? otupeli i oguglali (nema veze sa Google!) na ovakve skandalozne postupke: imamo Aleka, on sve zna i sve radi i šta tu sad neko ima da se petlja u to?

Tako nam i treba.

(Autonomija, karikatura: STUPS)

Podelite ovu stranicu!