MILOŠ VASIĆ: Vučić odgovara na neizrečene optužbe

07 Apr 2015

"Imam utisak da je reč o nečistoj savesti, da neko nešto skriva"

Premijer Srbije Aleksandar Vu?i? izjavio je da se vrši “tabloidizacija” helikopterske nesre?e u kojoj je poginulo sedmoro ljudi, uklju?uju?i i jednu bebu.

Vu?i? je, u strogom tonu, rekao i da „delu ljudi koji su komentarisali pad helikoptera uopšte nije bilo stalo do istine, ve? su pokušali da na najprljaviji na?in politi?ki zloupotrebe ovu nesre?u”.

Ovu izjavu, Vu?i? je beogradskoj „Politici“ dao samo dva dana nakon konferencije za medije, tokom koje je više puta ulazio u rasprave sa novinarima od kojih je zahtevao da mu, kako je formulisao, postavljaju prava pitanja.

„Cela ta pri?a sa helikopterskom nesre?om je od samog jutra, u subotu, postavljena na jedan vrlo zanimljiv, zabrinjavaju?, nervozan i histeri?an na?in“, rekao nam je novinar nedeljnika „Vreme“ Miloš Vasi? koga smo pitali gde je premijer našao prostor u kome je prepoznao da su mediji ti koji osporavaju delo stradalih pilota i bolni?ara.

Vasi?: To meni, nekako, više govori o ne?istoj savesti nego o bilo ?emu drugome. Napad je najbolja odbrana i to se polako pretvorilo u standardnu radikalsku pri?u – evo svi nas mrze, vama nije stalo… i onda se tu stalno odgovara na neizre?ene optužbe. Naime, niko nikada nije tvrdio da bebu ne treba spasavati. Naprotiv, bebu treba spasavati i to je potpuno jasno i to niko nije dovodio u pitanje. E sada, mene jako zanima šta bi bilo da je taj helikopter uspešno sleteo? Možemo da zamislimo šta bi bilo, da sada ne ulazimo u to.

Problem je u tome što su ljudi koji nešto znaju o avijaciji po?eli da postavljaju logi?na pitanja. Naime, pojavljuju se vrlo nekonzistentne tvrdnje u javnosti od strane vlasti i medija bliskih vlasti o tome da je sur?inski aerodrom bio bezbedan za sletanje. Nije bio bezbedan za sletanje! To je potpuno jasno i nemojte da lažete. Bilo je magle da je to bila katastrofa. Odmah sam pomislio – zašto ?ovek nije sleteo recimo gore, na Banjici, kod Vojnomedicinske akademije (VMA), gde su tri heliodroma i nadmorska visina je takva da sve i da je bilo magle, ne bi bila toliko gusta. E onda se ispostavilo da je tu išla i neka komunikacija mobilnim, GSM telefonima, umesto komunikacije službenom VHF i UHF radio–vezom koja se koristi u vazduhoplovstvu. Bilo je i ove komunikacije tako?e, ali generalu (Predragu) Bandi?u se omaklo u jednom trenutku na pres konferenciji, da kaže da je poslednji put kontaktirano mobilnim telefonom. Šta su oni to imali da pri?aju mobilnim telefonom što se nije moglo obaviti službenom radio–vezom, a što kasnije proceduralne olakšava mnogo stvari?

Još nisam prošao kroz izveštaj, ali sama pomisao na neki nivo alkohola u krvi na?en prilikom obdukcije, pritom obdukcioni nalazi nisu objavljeni, upu?uje polako na nameru da se, uz veliko žaljenje i preko volje, prizna “da je eto izgleda posada kriva, mada su oni naši heroji, i tako dalje, i tako dalje…”

Sve to vreme, Aleksandar Vu?i? reaguje uobi?ajeno svadljivo, nabusito i histeri?no. U nekakvoj normalnoj državi, nekakvi normalni ljudi na odgovornim mestima bi prvo sa?ekali i ne bi govorili ništa dok se ne napravi izveštaj i dok se ne vidi šta je zapravo bilo. Izgleda da ovde nikoga ne zanima šta je zapravo bilo, ali se zato koristi prilika da se u nekoj vrsti o?igledne samoodbrane, izgrdi sve i svja, ko god druga?ije misli i pita šta ima da pita.

Ono što me najviše brine je to što se odgovara na optužbe koje nisu izre?ene, uklju?uju?i i Vu?i?evu anticipaciju da bi mu bilo zamereno što nije spasavao bebu druge veroispovesti, što je skandal svoje vrste. Šta ?ovek da o?ekuje od nekoga ko je 18 godina bio izložen neposrednom uticaju Vojislava Šešelja i hvalisao njegove knjige i znate ve? šta je bilo…

To je ono što Aleksandra Vu?i?a „svrbi“. Da je malo sa?uvao živce, da se nije drao – verovatno ste primetili da stalno vi?e – cela bi stvar ispala normalno. Takve se stvari doga?aju u celom svetu… Pritom, još uvek mi nije jasno da li je ili nije u tom izveštaju objašnjena vrlo ?udna okolnost da je taj helikopter o?ito tresnuo sa vrlo velike visine i izvan svake kontrole. To se vidi po olupini i po tome što niko nije preživeo. To je klju?an detalj. Time se ne bavi niko. Zna?i, mi smo tu ostali manje, više uskra?eni za neke stvari, ali nas zato stalno mlate po glavi drugim stvarima koje nemaju veze.

?ini se da fokus više i nije na nalazima komisije, na svim tim pitanjima koja su ostala neodgovorena, a kada se neko od tih pitanja postavi, javnost se optuži za osporavanje posade…

Vasi?: Imam utisak da je re? o ne?istoj savesti, da neko nešto skriva. To je utisak koji ?ovek jednostavno ne može da izbegne znaju?i aktere.

?ega je posledica ta stalna polemika u koju se ulazi sa medijima i ta neka vrsta verbalnog rata?

Vasi?: Mislim da je ova afera, ne mogu to druga?ije da nazovem, samo poja?ala kod Vu?i?a i njegovih uobi?ajeni antagonizam koji imaju prema medijima, prema medijima koji nisu njihovi. I sada ?ovek više ne sme ništa da pita jer ?e odmah da ga zalepe da je izdajnik, tabloid, ovo ili ono… Jednostavno, ponašaju se na o?ekivan na?in u jednoj krajnje neprimerenoj situaciji.

Sti?e se i utisak da je stvorena jedna vrsta konfuzije gde su posadu helikoptera prvo proglasili herojima, onda se pojavio taj izveštaj o alkoholu u krvi, ?ime su ih, hteli to ili ne ozna?ili kao krive… Vu?i? sada ponovo govori da su heroji… Kakvu atmosferu to pravi u društvu?

Vasi?: Stvara se atmisfera zbunjenosti. ?ekajte, polako, ne bih se izražavao u tako preteranim kategorijama – heroji ili pijanci. Oni ljudi rade svoj posao. Lete kako znaju i umeju i treba im naravno odati priznanje. Ali, i dalje ostaje nejasno zašto su ih terali da lete tamo gde oni nisu hteli i kada su imali puno pametnije ideje.

(Ognjen Zori?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!