MILOŠ VASIĆ: Svi premijerovi ljudi

02 Nov 2016

Neke stvari ne mogu a da ne primetim, žao mi je. Hoću reći: neke sličnosti između Niksona i Vučića. Obojica su zaveli totalnu kontrolu svojih administracija. Obojica su ohrabrivali i nagrađivali ulizice, udvorice, poslušnike i – na kraju krajeva – guje u njedrima

Male stvari umeju da proizvedu velike posledice. Ko bi bio rekao da ?e blesava epizoda sa pokušajem ozvu?avanja Nacionalnog komiteta Demokratske stranke u zgradi zvanoj Votergejt (Vašington na vodi, rekli bismo danas) dovesti do ostavke ameri?kog predsednika Ri?arda Niksona?

?itam ovih dana ponovo knjigu kolega Bernstina i Vudvorda „Svi predsednikovi ljudi” (to ?itam jednom godišnje iznova). Neke stvari ne mogu a da ne primetim, žao mi je. Ho?u re?i: neke sli?nosti izme?u Niksona i Vu?i?a. Obojica su zaveli totalnu kontrolu svojih administracija. Obojica su ohrabrivali i nagra?ivali ulizice, udvorice, poslušnike i – na kraju krajeva, kao što smo videli kod Niksona i kao što ?emo videti kod Vu?i?a, a Zoran ?i?ak je to iz iskustva ve? najavio – guje u njedrima. Kad se vode takve kadrovske politike na liniji poslušnosti i ulizivanja, izdaja i nož u le?a slede nužno i logi?no. Obojica su nasela na paranoidne konstrukcije: njih svi mrze. Zašto? Zato što su tako pametni i plemeniti, odani svom narodu itd, da sad ne idemo u detalje, bilo bi neukusno.

Takvi naizgled blesavi i sitni detalji imaju obi?aj da se okrenu i da ?oveka odjednom ugrizu za dupe. Niksonu se to desilo sa – ponavljam – lako rešivim, mada blesavim i zapravo potpuno nepotrebnim, incidentom u zgradi Votergejta. Vu?i?u preti još blesaviji i još nepotrebniji incident iz Savamale. Oba primera pokazuju da suvišak ambicija i volje za potpunom kontrolom vode na nizbrdicu. Nikson je mogao da krivicu za Votergejt svali na nekoliko „kompletnih idiota”, kako se to danas kaže i odse?e ga od svoje administracije. Ali ne: on je stao iza svojih ljudi i tako sebe polako doveo do sramne ostavke. Isto kao što Aleksandar Vu?i? sada uporno stoji iza svojih ljudi, makar i „kompletnih idiota”, da ne ulazimo u komparativne procene Vesne Peši? u Peš?aniku (da ko je „najgluplji”), sve i kada prave o?igledna sranja (oprostite na mom francuskom). Vu?i?u, kao i Niksonu, nije bitno jesu li njegovi ljudi kompletni idioti ili pokvarenjaci; obojici je bitno jesu li lojalni.

Zašto povla?im ovako neprijatne analogije posle toliko godina? Zato što su neizbežne. Nikson je u više navrata lagao, štite?i ljude za koje je znao da su lagali i krali i još gore. Vu?i? nije „dao Gaši?a i Lon?ara” u aferi oko helikoptera (sedam mrtvih!); Vu?i? je skrenuo sa puta da bi branio svog brata povodom incidenta sa Žandarmerijom; Vu?i? je blatantno prekršio svoju obavezu da se drži pretpostavke nevinosti u više navrata (u to spada i ovo pomenuto sa žandarmima, kao i slu?aj Kosmajca i Zorana ?i?ka); i što je najvažnije – Vu?i? i njegovi ljudi i dalje misle da ?e im slu?aj Savamale biti zaboravljen. E, pa ne?e, kao što ni provala u Votergejt (Vašington na vodi) nije bila zaboravljena.

Nije tu problem u tome što je neko pokušao da posadi prislušne ure?aje u prostorije Demokratske stranke u zgradi Votergejt ili što je neko no?u, pod maskama, rušio „tri ilegalne barake” u Savamali. Problem je u ne?em drugom: u pokušajima prikrivanja. Prikrivanje je najve?i zlo?in u demokratskom društvu, kao što znamo posle Niksonove sramne ostavke. Vu?i? i svi njegovi ljudi prave se blesavi duže od šest meseci; ne zbog rušenja po Savamali, nego zbog ne?eg mnogo ozbiljnijeg; zbog zabrane policiji da reaguje i iza?e na lice mesta. To je taj element istorije koji ?e ga ugristi za dupe pre ili kasnije. Ko ga je vukao za jezik da lupeta gluposti kad ga niko još nije pitao šta to bi? Ko ga je vukao za jezik da svali krivicu na „visoke funkcionere Skupštine grada” koji da su „kompletni idioti” i da onda na to zaboravi? Od svih njegovih ljudi koji se takmi?e ko ?e mu se bolje uvu?i u dupe, Stefanovi? dr Nebojša otišao je najdalje (ili najdublje, kako ho?ete): mesecima mrtav ozbiljan odbija „pritiske na pravosu?e”; to jest pitanja zašto tužilaštvo kona?no nešto ne postupi po pitanju Savamale, kad je toliko vremena prošlo, a re? je krivi?no-pravnom slu?aju koji bi svaki šef smene u policijskoj stanici rasvetlio za nekoliko dana. Da ponovimo: ne svrbi dr Stefanovi?a to što je neko nešto srušio u Hercegova?koj ulici i zašto; njega svrbi pitanje da ko je policiji naredio da ne postupa te no?i. To je problem, a ne neke „tri ilegalne barake” (laž) iz Savamale.

Sada je ve? sasvim o?igledno da je ovde re? o prikrivanju krivi?nih dela i nezakonitog pritiska na policiju, a ne na pravosu?e koje kukavi?ki i jadno ?uti, jer ne sme da kaže ništa. Niksona nije srušila provala u zgradu Votergejta; srušilo ga je prikrivanje i pokrivanje njegovih sopstvenih ljudi koji su ga na kraju prodali Velikoj poroti, Kongresu i sudu ne bi li spasli svoju kožu.

S kim si – takav si, kaže narod. Požele?e Vu?i? da se nije hvatao sa ovim svojim ljudima, ra?unaju?i nepromišljeno na lojalnost nelojalnih, na vernost nevernih, na poštenje pokvarenjaka, na iskrenost ulizica. Da ih imenujemo sada ne?emo: sve se zna i sve se vidi, postalo je zamorno preko svake mere. Povremeno se vidi da te neke likove Vu?i? prezire, pa povremeno i ponižava javno; ali ostaju uz njega, sede mu uz skute i piju rujno vino. Ako Vu?i? misli da je dovoljno to što se povremeno na njih izvi?e i ponizi ih javno (a tek privatno!), to nije dovoljno. Tek kad rastera tu bandu ulizica, licemera i laskavaca bi?e u stanju da nešto zaista uradi za sebe i za Srbiju.

(Vreme)

Podelite ovu stranicu!